Caroline Smiths Minde


Caroline Smiths Minde i 1915.

Intro

Hennning Smith havde succes som skibsreder og kobbersmed og efterlod en meget stor formue til sin 2. hustru, Caroline Smith. Hun sikrer med testamente ved sin død i 1891, at pengene bliver brugt til gode formål i byen. Caroline Smiths Minde er et eksempel her på.

''I Frederikshavns avis fra den 6. september 1895 beskrives Caroline Smiths Minde således: '' "Caroline Smiths Minde" er navnet på en såvel ydre som indre henseende efter provinsforhold storslået, smuk og praktisk bygning i Aalborg. I denne prægtige, meget lange bygning, der i høj grad ligner slottet Fredensborg, er der indrettet friboliger for 20 enligtstillede kvinder. Hver af disse 20 lejligheder er på 2 værelser, garderobe, køkken, spisestab og kælder samt loftsplads, og for hver 4 beboere findes særskilt gård. Plads til tøjtørring og stort vaskerum i kælderen. Alt komfortabelt og praktisk indrettet. Til Stiftelsen hører yderligere et stort haveanlæg på begge sider af bygningen og en hyggelig forsamlingssal. Stiftelsen, der som den nu står og med et tilhørende legat, har kostet 100,000 Kr., har fået navn efter afdøde enkefru Caroline Smith i Aalborg, der ved sin Død for et par år siden efterlod sig en formue af ca. 1 million, hvoraf størsteparten tilfaldt to frøkener Langeland. Det er disse Damer, der have ladet Bygningen opføre og skænket den til Aalborg By.