Carlsro, sikringsrum


Carlsro


Carlsro

Intro

Carlsro er opført i 1957, og var i en periode Danmarks længste hus. Under Den Kolde Krig var dele af kælderen under Carlsro udlagt som sikringsrum til 1620 personer. Et sikringsrum var et kælderrum, der med kort varsel kunne indrettes som beskyttelserum, hvor beboerne kunne søge dækning.

Under Den Kolde Krig var dele af kælderen under Carlsro udlagt som sikringsrum. Et sikringsrum var et kælderrum, der med kort varsel kunne indrettes som beskyttelserum, hvor Carlsros beboere kunne søge dækning under et luftangreb. I 1950 blev det lovpligtigt at indrette sikringsrum i kældrene under alle nye offentlige bygninger over en vis størrelse. Loven gjaldt også nye private og almennyttige boligbyggerier, hvis de havde flere end to private hustande, og erhvervsbygninger, hvis der var flere end 25 ansatte. I sikringsrummene skulle der bl.a være to kubikmeter luft til hver person, samt ét tørkloset pr. 25 personer. I sikringsrummene under Carlsro var der plads til sammenlagt 1620 personer.