Carl Plougs Vej


Carl Ploug malet af Constantin Hansen, ca. 1860-1864

Intro

Navngivet 12. december 1969. Denne ny u-formede vej fik så navnet Carl Plougs Vej, som har navnefællesskab med andre veje i området opkaldt efter danske digtere.

''Carl Ploug'' Carl Ploug (1813-1894) var digter, politiker og journalist. Skrev først en række studenterkomedier og viser; dette førte ham ind i journalistik som redaktør af Fædrelandet 1841-81. Medlem af Grundlovgivende Rigsforsamling 1848-49 som nationalliberal og af Folketinget 1854-57 samt af Landstinget 1859-90. Blev en af lederne af skandinavismen, hvis idé han har udtrykt i digtet "Længe var Nordens herlige stamme".

I Byrådsforhandlingerne hedder det: "Som det vil være udvalget bekendt foregår der for tiden en udbygning af de tidligere gartner Richard Jørgensen, tilhørende jorder, hvorved Ths. Kingos Vej videreføres fra H.A. Brorsons Vej til Nørre Tranders Vej, ligesom der anlægges en u-formet vej vest for Ths. Kingos Vej".