Carl Nielsens Barndomshjem


Carl Nielsens Barndomshjem.


Carl Nielsens Barndomshjem


Carl Nielsen og Vera Michaelsen foran barndomshjemmet. Foto: Det Kgl. Bibliotek.


Carl Nielsens barndomshjem.


Arvensminde.

Intro

Ved skellet mellem Nørre Lyndelse og Nørre Søby på adressen Odensevej 2A ligger ”Petersborg” – bedre kendt som Carl Nielsens barndomshjem.

Huset blev bygget i 1856. Egentlig er det Carl Nielsens 3. barndomshjem – familien boede først i Uglehuset på Sortelung. I 1873 da dette hus blev revet ned, lejede de sig ind på gården Arvensminde, der brændte ca. 1970 – men da det er det eneste bevarede hus af dem, komponisten beboede i sin barndom, og da han endvidere omtaler det så smukt i sin erindringsbog ”Min fynske Barndom”, kaldes det nu slet og ret barndomshjemmet.

”Det var et kønt, grundmuret, stråtækt hus med syv fag vinduer og en lang, smal have, der var gennemskåret af landevejen. I den ene del af haven var der to store pæretræer, i den anden et par kirsebærtræer og en hyldebusk… dette palads med sol og lys og glæde.”

Huset kom i Carl Nielsens forældres eje den 23. marts 1878, hvor Niels Jørgensen underskrev kontrakt på købet heraf. Familien er sandsynligvis flyttet ind i de nye rammer omkring dette tidspunkt, og de boede her, indtil huset blev solgt sidst på sommeren 1891 forud for forældrenes emigration til Chicago i efteråret samme år. Carl Nielsen selv boede her frem til omkring 1. maj 1879, hvor han kom i lære hos købmanden i Ellinge. Købmanden var dog syg af tuberkulose og gik efter kun et par måneder konkurs, så Carl Nielsen flyttede i løbet af sommeren 1879 hjem igen. Han blev i barndomshjemmet, indtil han pr. 1. november samme år tiltrådte en stilling som militærmusiker i Odense.

Ifølge kontrakten var købesummen på huset 1700 kr. Hvordan familien har kunnet rejse så stort et beløb, står lidt hen i det uvisse. Forældrene har dog givetvis kunnet lægge lidt til side i løbet af 1870’erne, hvor Niels Maler havde en forholdsvis god og stabil indtjening som spillemand.

Efter Niels Jørgensens salg havde huset en lang række ejere. I 1953 overtog Odense kommune huset, der åbnede som museum 9. juni 1956.

Lyt til starten af Fynsk Foraar

Carl Nielsens smukke beskrivelse af barndomshjemmet kan lede tankerne hen på Aage Berntsens første tekstlinier i Fynsk Foraar. De er her gengivet i en indspilning med Odense Symfoniorkester og Universitetskoret Lille Muko under ledelse af Tamás Vetö og Henrik Metz (2003).