Carl Nielsen-busten


Anne Marie Carl-Nielsen, Portræt af Carl Nielsen som ung, OFF/Nr. Lyndelse

Intro

I skolegården til Carl Nielsen-skolen findes busten af den unge Carl Nielsen, opstillet i anledning af skolens indvielse i 1962. Busten er en afstøbning i bronze efter Anne Marie Carl-Nielsens originalarbejde i gips udført ca. 1892-94.

Politiken bragte i 1961 en artikel om de mange værker, der i disse år blev opbevaret på loftet på Christiansborg Slot. Skoleinspektøren for den kommende Carl Nielsen-skole, Kobberg, blev derigennem opmærksom på de mange værker her udført af Carl Nielsens kone, Anne Marie Carl-Nielsen , og rettede snart efter henvendelse til repræsentanter for skolemyndighederne samt billedkunstnerens arvinger, de to døtre Irmelin og Anne Marie.

En aftale kom i stand om at frigive to værker af Anne Marie Carl-Nielsen fra Christiansborg-samlingen, til hvilke døtrene gav afkald på deres rettigheder: det ene var denne buste, et ungdomsportræt af Carl Nielsen, det andet et forarbejde til Grønningen-monumentet betitlet ”Pegasus”. Den i 1956 indstiftede Albani Fonden bekostede en bronzeafstøbning af begge, udført af Anne Marie Carl-Nielsens bronzestøber, kgl. Hof-Bronzestøber Lauritz Rasmussen i København.

Busten blev opsat på Carl Nielsen-skolen i anledning af dennes officielle indvielse i 1962. Her blev busten afsløret af datteren Anne Marie Telmányi med ordene: ”For ham [Carl Nielsen] var skolen en særlig oplevelse. Den fyldte hans sind, ligesom det dejlige fynske landskab gjorde det. Jeg vil ønske at alle børnene her maa være glade og taknemmelige for den ny skole. Jeg er glad for, at skolen bærer hans navn, og at hans buste anbringes ved dette skønne bygningsværk”.

Carl Nielsen tilbragte selv skoletiden i Nørre Lyndelse Skole, som lå, hvor Carl Nielsen-skolen ligger nu, og mindedes vel nok sin skolegang lidt anderledes end antydet af datteren.