Carl J. Ulrich & Søn i Haslev


Kgl. agent Carl J. Ulrich. Fotograf E. Hohlenberg


Agent Carl J. Ulrich på trappen med sit personale på Stationspladsen 4, Haslev

Intro

Overfor jernbanestationen i Haslev opførte lensgreve FGJ Moltke fra Bregentved i 1870 en stor bygning med kro og købmandsforretning. Den blev snart lejet og siden købt af handelsmanden Carl J. Ulrich, der i løbet af en kort årrække skabte sig en vældig købmandsvirksomhed.

Agent Carl Julius Ulrich (1835-1913) var handelsuddannet og nedsatte sig først som købmand i Køge.
I 1870 flyttede han til Haslev, hvor han så større muligheder for sin forretning.
I løbet af en kortere årrække fik han oparbejdet en betydelig købmandsforretning, der antageligt gjorde ham til en af Midtsjællands mest fremstående forretningsmænd.

Ved siden af sin omfattende handelsvirksomhed drev Carl Ulrich også landbrug, mejerier, teglværker, margarinefabrikker og var med til oprettelsen af bl.a. andelssvineslagteriet (1886), Haslev Mejeri (1889), Haslev Bank (1894), elektricitetsværket (1895) og meget andet.