Carl Baggers Allé, Dalum


Mindesten over Jens Julius Hansen på Carl Baggers Allé i Dalum. Diplomat ved Prag-fredsforhandlingerne i 1866. Stenen er helt dækket af mos.


Mindesten over Jens Julius Hansen på Carl Baggers Allé i Dalum. Diplomat ved Prag-fredsforhandlingerne i 1866. Stenen er helt dækket af mos.


Mindesten (under træet) over Jens Julius Hansen på Carl Baggers Allé i Dalum. Diplomat ved Prag-fredsforhandlingerne i 1866. Stenen er helt dækket af mos.

Intro

I krydset ved Benzons Allé og Carl Baggers Allé er rejst en mindesten for journalist og diplomatisk agent Jens Julius Hansen (1828-1908). Medvirkede i fredsforhandlingerne i Prag 1866. Blev fransk statsborger i 1887.

''Publiceret''