Carl Albert Aggerbeck


Portræt af Carl Albert Aggerbeck.


Sæbefabrikant og byrådsmedlem Iver Madsen Aggerbeck, fader til Carl Albert Aggerbeck.


Portræt af Chresten Iversen Aggerbeck, fader til Iver Madsen Aggerbeck og grundlægger af C. I. Aggerbeck Sæbefabrik.


Gennem vinduet på Petersen & Sørensens Tobaksfabrik i Smedegade 47 kunne man se et stort tårn, som var en del af Aggerbeck Sæbe- og Parfumefabrik, Smedegade 33.

Intro

Carl Albert Aggerbeck var barnebarn af grundlæggeren af C. I. Aggerbeck Sæbefabrik i Horsens. Carl Albert blev selv en del af virksomheden. Gravstedsnummer: K F34-F35.

''Gravminde over Carl Albert Aggerbeck (1881-1936), hustruen Bergliot Aggerbeck (1887-1951) og datteren Bodil Rix (1911-1989).'' Carl Albert Aggerbeck var søn af Iver Madsen Aggerbeck, hvis fader var Chresten Iversen Aggerbeck, grundlæggeren af C. I. Aggerbeck Sæbefabrik. Sæbefabrikken blev grundlagt i 1852. Den startede ud under små forhold i Østergade 15, hvor Aggerbeck støbte talglys og lavede forholdsvis simple håndsæber, som han selv gik rundt og solgte til byens købmænd. Selvom firmaet startede simpelt ud, gik der ikke lang tid før, det var muligt for Aggerbeck at udvide. Allerede i 1855 havde Aggerbeck bygget en fabriksbygning i Østergade, samt åbnet et butiksudsalg i Smedegade. I tiden herefter skabte han et varemærke med en bikube og flyvende bier. Mærket blev senere efterlignet af eksempelvis Magasin du Nord, der dog ikke måtte bruge det til hverken parfume- eller sæbeprodukter. I 1865 udvidede Aggerbeck endnu en gang, da han købte ejendommen Smedegade 33 af firmaet Møller & Jochumsen. To år senere besøgte han verdensudstillingen i Paris. Her investerede han, som den første i Danmark, i maskinelt udstyr til sæbefremstilling. Det betød at han nu kunne fabrikere finere toiletsæber i Smedegade. C. I. Aggerbecks søn, Iver Madsen, var også beskæftiget i firmaet og det samme blev hans søn C. A. Aggerbeck. C. A. var først i lære ved fabrikken under sin fars ledelse og blev så optaget i firmaets ledelse i 1909. Han fungerede blandt andet som firmaets repræsentant. Det var C. A. Aggerbeck der stod bag firmaets mest kendte sæbe kaldet Iris-sæben. Sæben blev efterlignet i København, hvor man i stedet for Aggerbeck skrev "Allerbedst" på indpakningen. Bodil Rix var datter af Carl Albert Aggerbeck og Bergliot Aggerbeck, født Carlberg. Bodil blev gift med købmanden Kaj Rix.

''Gravstenen'' over Aggerbeck er en bauta, der er tilvirket således, at forsiden er forholdsvis jævn. ''Inskriptionen'' er i antikva med brede seriffer (opret skrifttype med brede "fødder"). Den består af versaler udformet i bronze, som er monteret på stenen. ''Dekorationen'' er et indsat portræt i bronze af C. A. Aggerbeck. ''Gravstenen'' over Bodil Rix er en natursten. ''Inskriptionen'' består af versaler udformet i metal og monteret på stenen. Den er i antikva med brede seriffer. Tre af gravstedets sider udgøres af thujahæk og stensokkel. Ud mod stien er der indsat to standere med låge. Lågen består af de fire hovedstænger, et kryds og en cirkel. På lågens håndliste ses en blomsterudformning. På den højre stander er der indhugget teksten: '''gå sagte ind, væk ej hans blund, han sover kun.''' ''Gravstenen over Aggerbeck blev i 2019 godkendt til registrering som bevaringsværdig ''pga. stenens udformning og dekoration. Stenen afspejler en kunsthistorisk strømning indenfor gravstene og et eksempel kan dermed, ifgl. lovgivningen, bevares.

''Tekst'' Byarkivet Horsens: '''Aggerbeck familien''' (Slægt og levned, H12). Firmaet C. J. Aggerbeck gennem 60 år. Backhausen Bogtrykkeri, 1912. ''Billeder'' Byarkivet Horsens