Carl Aarsleff


Carl Aarsleff i sit hjem


Car Aarsleff-samlingen findes i Mads Lerches Gård.

Intro

Den 14. august 1852 blev Carl Aarsleff født i Nyborg som søn af Niels Theodor og Arnoldine Marie Sophie Aarsleff. Den første del af sit liv tilbragte han i fødebyen, hvor hans far var drejermester, og som ung mand stod Carl Aarsleff i lære hos ham.

I årene 1870-71 var Carl Aarsleff leder af en snitteskole i Nakskov, men allerede i 1872 blev han optaget på Det kongelige danske Akademi for de Skjønne Kunster, hvor han modtog undervisning frem til 1876.

Da hans økonomiske grundlag ikke var særlig godt, modtog han studiehjælp fra Akademiet, men han måtte også arbejde ved siden af. I 1872-73 var han billedskærer hos V. Fjeldskov, men han kom også til at fungere som modellør for terrakottafabrikant Wendrich, som marmorhugger i Th. Steins atelier og som medhjælper hos V. Bissen. På Akademiet blev han undervist af J. A. Jerichau, som han undertiden også bistod og således blev inspireret af.
I 1876 fik han sin afgang fra Akademiet, og i løbet af sin karriere modtog han flere udmærkelser og priser for sine arbejder, bl.a. Akademiets store guldmedalje for relieffet ”Dolon indhentes af Diomedes og Odysseus og beder for livet” (1880). Han havde værker med på både inden- og udenlandske udstillinger, og han foretog en del rejser til Frankrig, Italien og Grækenland. Her fandt han inspiration til flere af sine værker, bl.a. udsmykningen af Dronning Margrete I’s sarkofag.


I 1893 giftede han sig med Ingeborg Andrea Rump, født 1859 i Hillerød. Tre år senere fik de sammen datteren Elisabeth, men allerede i 1897 døde hustruen. I 1901 blev Carl Aarsleff professor på Akademiet, hvilket han fortsatte med frem til sin død i 1918. Fra 1914 til 1917 fungerede han desuden som direktør for Akademiet og det sidste år af sit liv som vicedirektør.


Som kunstner tilhørte han den generation, som skulle løfte den tunge arv efter den klassicistiske kunst og mesteren Bertel Thorvaldsen. Samtidig kom de nye strømninger i form af den moderne realisme, hvilket formentlig skabte en kunstnerisk krise for Carl Aarsleff og en lang række af hans kolleger. Anden halvdel af 1800-tallet betegnes ofte som en nedgangsperiode i dansk billedhuggerkunst, men i virkeligheden afspejler det måske blot den lammelse, som skabtes af den manglende evne til at bryde med Thorvaldsen. Ikke desto mindre var også Carl Aarsleff stærkt inspireret af netop Thorvaldsen.

Ved Carl Aarsleffs død i 1918 skænkedes en samling på 77 originalværker til Nyborg Museum. Museet havde til huse i renæssancebindingsværksgården Mads Lerches Gård, som var under restaurering ved arkitekt Mogens Clemmensen. Han lod da opføre en til samlingen passende tilbygning i klassicistisk stil, der oprindelig havde en stor portal ud mod Vester Voldgade, som dog senere er fjernet og tilmuret.

Bygningen og dermed samlingen har i en årrække været lukket for publikum, men er nu atter tilgængelig i Mads Lerches Gård.