C. V. Jessens Gade


Kaptajn Carl Wilhelm Jessen. 1764-1823.

Intro

Navngivet 18.05.1948 sammen med Steen Billes Gade og Otto Ruds Gade, som en del af Søheltekvarteret. Opkaldt efter Carl Wilhelm Jessen, 10.7.1764-30.3.1823, søofficer. Kilde: Aalborg byrådsforhandlinger C-10-1948

Carl Wilhelm Jessen, 10.7.1764-30.3.1823, søofficer. Født i Fredensborg, død på St. Thomas. Jessen blev kadet 1776, sekondløjtnant 1782, premierløjtnant 1789, kaptajnløjtnant 1796, kaptajn 1803, kommandørkaptajn 1810 og kommandør 1815. 1822 fik han sin afsked fra søetaten med kontreadmirals karakter, da han var udnævnt til guvernør på St. Thomas, i hvilken stilling han forblev til sin død. Han skildres som en djærv og modig søofficer og et ædelt menneske.

''Kilder til C. V. Jessens Gade'' Aalborg byrådsforhandlinger C-10-1948