C. M. Hess’ Jernstøberi


Grundlægger Christian Martin Hess (1851 - 1929). Portræt o. 1920. Fotograf: Juncker Jensen


Forhuset til C. M. Hess' Jernstøberi, Grønnegade 20. Datering 1893.


C. M. Hess' Jernstøberi, Grønengade. Litografi af komplekset o. 1900, fremstillet i anledning af 40 års jubilæet i 1916.


Beslagværkstedet på C. M. Hess* Jernstøberi i Grønengade. 1906. Fotograf: H. P. Jensen


C. M. Hess' Jernstøberi, Grønnegade 16-20, 1906. I stueetagen vinduesudstillig af bl.a. kakkelovne. Fotograf H. P. Jensen


C. M. Hess' Fabrikker A/S i Vedelsgade 1907. Bygningen til venstre rummer værksted og lager. Den højeste af skorstenene tilhører dampkedlen. Bevoksningen i forgrunden er Hessfamiliens have, der gradvist blev opslugt af fabriksbyggeri.


Arbejdere på C. M. Hess' Jernstøberi opstillet i gården bag fabrikken i Grønnegade o. 1915. Knælende yderst til venstre er det formand Chr. Christensen.


Formere i støbeværkstedet på C. M. Hess' fabrikker o.1940.

Intro

C. M. Hess’ Jernstøberi blev etableret i 1876 i Grønnegade 20. Virksomheden, der nu lå i Vedelsgade, ophørte i 1975.

I 1876 købte C. M. Hess W. Aarups jernstøberi i Grønnegade. Produktionen bestod fortrinsvis af kakkelovne, komfurer og bygningsgods. En stadigt stigende afsætning gjorde hyppige udvidelser nødvendige. Her var mulighederne i midtbyen imidlertid stærkt begrænsede og C. M. Hess købte i 1897 en større grund i engene ved Flegborg, hvor en ny fabrik, der overtog størstedelen af produktionen, blev indviet i 1898. Ved århundredeskiftet producerede 300 arbejdere ca. 25.000 kakkelovne, og virksomhedens overskud var på to mio. kr.

I 1912-14 blev der foretaget store udvidelser og driften blev omlagt til elektricitet. Det hidtidige enkeltmandsfirma blev i 1919 omdannet til aktieselskabet C. M. Hess’ Fabrikker. Der var stigende afsætning både på hjemmemarkedet og i udlandet og kakkelovnene var kendt for deres kunstneriske udsmykning. Arbejdsstyrken var i begyndelsen af 1930’erne vokset til ca. 850 i de efterhånden mange afdelinger, der bl.a. omfattede J. S. Hess jernstøberi i Middelfart. I 1940 ophørte al produktion i det gamle fabrikskompleks i Grønnegade og kun administration og en butik blev tilbage, indtil hele komplekset blev afhændet i 1944.

Efterhånden som kravene til boligudstyr steg og centralvarmen vandt frem i begyndelsen af 1950’erne, faldt Hess’ og andre ovnfirmaers salg til nybyggeri. Investeringer, moderniseringer, rationaliseringer samt produktudvikling løste ikke problemerne med at følge med de nye tider. Satsninger på vaskemaskiner, opvaskemaskiner og centralvarmekedler blev forsøgt og opgivet igen, mens der var en pæn succes med Hess-O-Matic, en termostatstyret støbejerns kakkelovn.

Antallet af medarbejdere faldt fra 349 i 1950 til 301 i 1960 og under 100 ved udgangen af 1960’erne. Hess blev flere gange søgt sammenlagt med eller solgt til kapitalstærke virksomheder, men forgæves. I 1969 overdrog C. M. Hess Fabrikker hele produktionsapparatet til datterselskabet A/S J. S. Hess & Søn og i begyndelsen af 1975, var der i det egentlige Hess kun seks arbejdere og fire funktionærer tilbage. I juni samme år trådte selskabet i likvidation.