C. J. Bjerregaards garveri


Garveriet C. J. Bjerregaards Sønner, Vestergade 20, fotograferet fra Vejle-Give Banen i 1906. Fotograf: H. P. Jensen


"Tougstuen" i garveriet C. J. Bjerregaards Sønner i 1906. Her blev huderne lakeret og ovntørret


Rammer med udspændte huder i gården til garveriet C.J. Bjerregaards Sønner, 1906. Fotograf: H.P. Jensen.


Kgl. agent, garvermester C.J. Bjerregaard, o. 1905. Han sad i Vejle Byråd i 30 år og deltog aktivt i byens foreningsliv. Fotograf: S. Hammer.


C. J. Bjerregaards Garveri, 2008 Fotograf: Ib Meinhardt

Intro

C. J. Bjerregaard anlagde sit garveri i 1858 i på hjørnet af Vestergade og Nørregade, fra 1866 i Vestergade 20. Garveriet ophørte i 1920.

Garver Bjerregaard var noget af en foregangsmand for sit fag. I 1871 anskaffede han, som den første her i landet, en hånddrevet maskine til spaltning af huder. Og Bjerregaard var først i hele Norden, da han i 1879 indrettede et lakereri.

I begyndelsen af 1880’erne havde firmaet en arbejdsstyrke på ti mænd og to kvinder. Produktet var foruden garvet og lakeret læder nådlede skafter.

Ved en nordisk industriudstilling i 1888 opnåede Bjerrregaard hædrende omtale for sine arbejder af huder, skind m.m. og i 1900 fik han sølvmedalje på verdensudstillingen i Paris for lakeret læder.

Bjerregaards garveri, der i 1902 blev overtaget af Jørgen og William Bjerregard, ophørte med sin produktion i 1920.