C. F. Tietgen


C. F. Tietgen


C. F. Tietgen


Viggo Jarl, C. F. Tietgen, 1908


Viggo Jarl, C. F. Tietgen, 1908

Intro

Viggo Jarl (1879 - 1965) C. F. Tietgen, 1908 C. F. Tietgen står rank med knyttet hånd og fast blik. Viggo Jarl har med sin skulptur ønsket at hylde det bysbarn, der blev en af nationens største finansmænd.

Viggo Jarl. (1879-1965)
Viggo Jarl var elev af Kristian Zahrtmann og Stephan Sinding, og studerede efterfølgende nogle år i Paris. Han blev meget inspireret af den franske billedhugger Rodin, hvilket også er tydeligt i hans tidlige værker. Han søgte at give sine naturalistiske skulpturer et sjæleligt udtryk, der ofte havde symbolske overtoner. Særligt den nøgne ynglingefigur interesserede ham men han udførte også en række portrætter. Han var ud af en velhavende familie og efter en bestemmelse i hans testamente blev der oprettet to legater, som administreres af Den frie Udstilling.


Jarl Viggo (1879 - 1965)
C. F. Tietgen, 1908
Bronze

Placering: Tietgenskolen, Elmelundsvej 10

Viggo Jarls statue af C. F. Tietgen viser finansmanden med den ene hånd knyttet og et fast og urokkeligt blik. Her er en mand der kan få sin vilje igennem.

Carl Frederik Tietgen, 19.3.1829-19.10.1901, var da også en af danmark mest initiativrige finans- og industrimænd. Han var født i Odense. I 1843 kom C.F. Tietgen i lære i Odenses største manufakturhandel, og efter endt læretid og fem år i Manchester med rejser til Nordtyskland, Sverige og Norge nedsatte han sig i 1855 som grossist på Gammeltorv i København med firmaet C.F. Tietgen & Co. I 1857 indtrådte han i direktionen for Privatbanken, der åbnede samme år. Det var ham der indførte checken i Danmark, og lod Privatbanken udvikle sig til en investeringsbank. Det betød, at banken selv grundlagde virksomheder, indskød aktiekapital, udpegede personer til ledelsen og fulgte med i driften. Tietgen indførte i praksis aktieselskabet som erhvervslivets nye etableringsform. Denne indsats var særlig massiv i perioden 1865-73, hvor en række selskaber blev stiftet: Kryolith Mine og Handelsselskabet, Kjøbenhavns Sporvei-Selskab, Det Forenede Dampskibs-Selskab (DFDS), Det Store Nordiske Telegraf-Selskab, De Danske Sukkerfabrikker, Kjøbenhavns Telefon Aktieselskab m.fl. Disse selskaber skulle i kraft af tidens teknologiske fremdrift blandt andet bidrage til en bedre infrastruktur til gavn for ehvervslivet som helhed. Selvom samtiden beundrede ham, var der også kritiske røster, og han blev bag sin ryg kaldt stormogulen af de andre børsherrer. Han holdt sig ikke tilbage for bestikkelse og havde således en krigsminister på sin hemmelige lønningsliste. Ved hans død skrev Herman Bang i Politiken: "Han skabte vort samfunds udvikling i mere end et halvt århundrede".

Skulpturen var oprindeligt opstillet i Kongens Have, hvor den blev afsløret 15. oktober 1908. Den er siden blevet flyttet til sin nuværende placering. Anlægget i Kongens Have, hvor soklen var placeret på en lille bakke med en trappe op til, understøttede skulpturens viljefaste udtryk, og hævede finansmanden op som en af nationens store sønner.