C.W. Obels Plads


Klostertorvet med slagterboderne og Budolfi kirke i baggrunden.


C. W. Obels fabrik - Klostertorvet - Adelgade. Omkring 1850-1860

Intro

Hed tidligere Klostertorvet. Navngivet 11. juni 1900. Her lå fra 1787 til 1897 C.W. Obels Tobaksfabrik. Fabrikken brændte i 1897 og genopførtes ved Strandvejen. Fra 1900 til 1933 lå slagterboderne på Klostertorvet.

''C.W. Obels Fabrik og ejere'' Den 26.juni 1937 ændredes pladsens navn til C.W.Obels Plads i anledning af fabrikkens 150 års jubilæum. Fabrikken blev startet 26. juni 1787 af Christian Winter (død 1798), hvis enke Anne Margrethe Berlin giftede sig med Frederik Christian Obel (1768-1806). Efter Frederik Obels tidlige død giftede hans enke sin tredje mand Christian Cæsar Winding (død 1828). Efter Windings død overtog hans stedsøn, Christain Winter Obel (1800-1860) fabrikken, hvis ejer han var 1828-1860. ''Pladsens udvikling'' 22. august 1932 vedtog Aalborg Byråd at nedrive slagterboderne for i stedet at anlægge parkeringsplads på torvet.

''Aalborg Byråds forhandlinger'' 140/1900; 104-1932 ''Værnfelt, 1949''