Bytoftegård


Toftebygård eller Bytoftegård

Intro

Bytoftegård, matr.nr. 13a beliggende Skolevej 6 i Karlslunde, var fæstegård under Gjeddesdal Gods. Ved landboreformerne i 1797 blev gården liggende i landsbyen. Fra beg. af 1700-tallet til begyndelsen af 1900-tallet var gården i samme slægts eje. Første fæstebonde var Niels Knudssøn

Historie Bytoftegård er blevet ommatrikuleret fra matr.nr. 6. I 1936 solgtes jorden til udstykning i statshusmandsbrug og gartnerier og gårdens udbygninger blev revet ned. I 1936 blev gården udstykket til landbrugsejendommen "Østerled" på Skelvej (nu nedrevet), to husmandsbrug og to gartnerier på nuværende Bjælkevangen.Desuden blev der udstykket til Brugsen, Karlslunde Skole og kommunekontor (nuværende Serapionsordenen). I 1969-73 blev Margrethe Alle, Benedikte Alle og Anne Marie Alle udstykket fra gårdens jorde. Bytoftegårds stuehus er bevaret, renoveret og er stadig bolig. Adressen er nu Skolevej 6.

Fæstere/ejere 1. Niels Knudsøn 2. Knud Nielsen, f.1714, d. 1787, fg søn, i 1737 gm Anne Pedersdatter, f. 1715, d. 1793, 10 børn 3. Hans Knudsen, f. 1752, d. 1830, fg søn, i 1777 gm Margrethe Larsdatter, f. 1759, d. 1786, 5 børn og i 1787 gm Anna Jensdatter, f. 1766, d. 1833, 7 børn 4. Peder Hansen, f. 1790, d. 1850, fg søn, i 1813 gm Karen Pedersdatter, f. 1791, d. 1851, 12 børn 5. Anders Sørensen, f. 1826 i Mosede, d. 1880, i 1851 gm Kirsten Pedersdatter, f. 1822, d. 1889, fg datter, 5 sønner 6. Lars Andersen, f. 1857, d. 1932, fg søn, i 1882 gm Birthe Andersdatter, f. 1856 i Valore, d. 1919, 6 børn, Lars var sognefoged i 25 år 7. Johannes Pedersen, f. 1894, i 1931 gm Edith Kristine Gjørtsvang, f. 1907 fg = forgænger gm = gift med