Bytoftegård


Toftebygård eller Bytoftegård

Intro

Bytoftegård, matr.nr. 13a, beliggende Skolevej 6 i Karlslunde, var fæstegård under Gjeddesdal Gods. Ved landboreformerne i 1797 blev gården liggende i landsbyen. Fra begyndelsen af 1700-tallet til begyndelsen af 1900-tallet var gården i samme slægts eje. Første fæstebonde var Niels Knudssøn

Historie Bytoftegård er blevet ommatrikuleret fra matr.nr. 6. I 1936 solgtes jorden til udstykning i statshusmandsbrug og gartnerier og gårdens udbygninger blev revet ned. I 1936 blev gården udstykket til landbrugsejendommen "Østerled" på Skelvej (nu nedrevet), to husmandsbrug og to gartnerier på nuværende Bjælkevangen. Desuden blev der udstykket til Brugsen, Karlslunde Skole og kommunekontor (nuværende Serapionsordenen). I 1969-73 blev Margrethe Alle, Benedikte Alle og Anne Marie Alle udstykket fra gårdens jorde. Bytoftegårds stuehus er bevaret, renoveret og er stadig bolig. Adressen er nu Skolevej 6.

Fæstere/ejere 1. Niels Knudsøn 2. Knud Nielsen, f.1714, d. 1787, fg søn, i 1737 gm Anne Pedersdatter, f. 1715, d. 1793, 10 børn 3. Hans Knudsen, f. 1752, d. 1830, fg søn, i 1777 gm Margrethe Larsdatter, f. 1759, d. 1786, 5 børn og i 1787 gm Anna Jensdatter, f. 1766, d. 1833, 7 børn 4. Peder Hansen, f. 1790, d. 1850, fg søn, i 1813 gm Karen Pedersdatter, f. 1791, d. 1851, 12 børn 5. Anders Sørensen, f. 1826 i Mosede, d. 1880, i 1851 gm Kirsten Pedersdatter, f. 1822, d. 1889, fg datter, 5 sønner 6. Lars Andersen, f. 1857, d. 1932, fg søn, i 1882 gm Birthe Andersdatter, f. 1856 i Valore, d. 1919, 6 børn, Lars var sognefoged i 25 år 7. Johannes Pedersen, f. 1894, i 1931 gm Edith Kristine Gjørtsvang, f. 1907 fg = forgænger gm = gift med