Bystævnet i Lille Torøje


Ll. Torøje forsamlingshus. Foto: Preben Gustafsen 2010


Mindesten for Bent Hove, Ll. Torøje. Foto: Preben Gustafsen 2010


Kvindernes Valgretseg 1915. Ll. Torøje. Foto: Preben Gustafsen 2010


Matrikelsten ved Ll. Torøje. Foto: Preben Gustafsen 2010


Valgsretseg fra 1915. Ll. Torøje. Foto Preben Gustafsen 2010


Byens Have i Ll. Torøje. Foto: Preben Gustafsen 2010


Mindesten over Bent Hove, Ll. Torøje

Intro

Ll. Torøje i Faxe Kommunes østlige kant mod Stevns kan dokumentere sin alder i Byens Have, hvor byens dåbsattest står sammen med andre mindesmærker og nutidens samlingshus.

På stenen står "1767 grundlagdes LILLE TORØJE MED SYV GÅRDE,

Henfarne slægter
i landets marv
sig ej fornægter
bevar din arv.

Bystævnet - eller Byens have - omfatter endvidere syv sten med hvert sit matrikelnummer for de enkelte ejendomme. Ved siden af ligger det nuværende forsamlingshus for byens beboere.


I Byens Have står også Kvindernes Valgretseg fra 1915. Egen er rejst som et minde om det år, hvor kvinderne fik valgret.


Bent Hove var sømand og var født i Lille Torjøe i 1924. Han døde under arbejdet med at transportere flygtninge til Sverige 3. oktober 1943.

Bent Hoves familie tog initiativet til at rejse dette mindesmærke om hans dåd og død.