Bystævnet Lumby Tårup


Bystævnet i Lumby Tårup i 1989.

Intro

Lumby-Tårup Bystævne, Lumby-Tårup-vej 28, Lumby, 5270 Odense N. Ejes af Tårup Bylaug. Lumby-Tårup Bystævne ligger helt ud til vejen, men er alligevel godt gemt bag træer og tæt stedsegrøn bevoksning.

Lumby-Tårup Bystævne ligger helt ud til vejen, men er alligevel godt gemt bag træer og tæt stedsegrøn bevoksning.

Ved indgangen til bystævnet er placeret en større natursten med indskriften ”Lumby-Tårup Bystævne”, Bystævnet består af 15 sten, svarende til ejendommene i landsbyen, alle stenene er forsynet med et matrikel nr.

Bystævnet er indviet 20. juli 1957. I 1795 foregik udskiftningen i Lumby Tårup og man valgte stjerneudskiftning, således at gårdene blev liggende i landsbyen, mens jorden strålede ud fra gården som en vifte, det er grunden til at man i LumbyTårup i dag har bevaret det enestående landsbymiljø.