Byporten – Vesterport


Vesterport i Faaborg. Den ene af to bevarede byporte i Danmark i dag. Den anden ligger i Stege på Møn.

Intro

Vesterport er sandsynligvis opført i slutningen af 1400årene. Indtil 1857 skulle alle gøre holdt ved porten og betale afgift (accise) af de varer der blev ført ind til byen.

Vesterport er en rest af Faaborgs middelalderlige fæstningsanlæg. Omkring Faaborg var der i alt 6 porte. De 5 var træporte, men Vesterport, som stod ved den dengang vigtigste indfaldsvej, var af sten. Porten var ofte i dårlig stand og gennem tiden har der været mange planer om nedrivning, men som regel var det mangel på økonomiske midler, der forhindrede de blev realiseret. Allerede i 1745 anbefalede byfogeden at Porten blev revet ned og stenene anvendt til byens andre offentlige bygninger. I 1806 var det den nærmester nabo, købmand Simon Hempel Ploug, der tilbød kommunens kasse 100 rigsdaler for at fremme en nedrivning, men også den plan blev forpurret.

I 1879 valgte man at lade Porten grundigt restaurere, bl.a. blev pudslaget erstattet af cement og portåbningen udvidet for at give plads til de stadig større vogne, der skulle gennem Porten.. Igen i 1917 blev Vesterport restaureret og fik omtrent det udseende, den har i dag.