Byparken


Kunst i Byparken. Skulpturen Stonehenge, skabt af billedhuggeren Ole Christensen, 1990'erne.


Byparken, 2009. Fotograf: Ib Meinhardt


Byparken, 2009. Fotograf: Ib Meinhardt


Byparken, 2009. Fotograf: Ib Meinhardt

Intro

Den 12 september 1993 indviedes Byparken, skabt af landskabsarkitekten Preben Skaarup i samarbejde med arkitektfirmaet Kjær & Richter. Parken blev en forbindelse mellem Musikteatret ved Flegborg og kommunens administrationsbygning ved Skolegade.

Byparken blev anlagt på et areal ved Vedelsgade, som kommunen havde købt af C.M. Hess Fabrikker i 1968. Allerede inden de sidste fabriksbygninger forsvandt i 1982, indgik området i den plan for Vejle Midtby, der var udarbejdet i 1978. Byfornyelsesindsatsen i den indre by fulgte fra midten af 1980’erne en målrettet strategi, hvor nye anlæg, gerne med et kunstnerisk og kulturelt islæt, afløste de tidligere produktionsarealer. Den udflyttede industri kom således ikke til at efterlade grimme ar i bybilledet.

Teknisk Forvaltning udskrev en konkurrence om navnet på det nye grønne område, men til trods for en del kreative forslag endte det med, at et stort flertal i Byrådet vedtog, at navnet slet og ret skulle være Byparken. Hovedelementet i anlægget er en promenade, der strækker sig fra Musikteatrets indgang til broen over Omløbsåen, der løber gennem området. De grønne arealer rummer forskellige træer, buske, krydderurter og blomster, hvis pasning foregår efter økologiske principper.

Byparken har i årenes løb modtaget adskillige priser. I 1995 var det Landsforeningen af Anlægsgartnere, der tildelte parken Årets grønne pris. Begrundelsen lød på et fint eksempel på en urban park med et moderne udtryk. Det er desuden i flere omgange blevet til hædersbevisningen Byens grønne blad, uddelt af Friluftsrådet i forbindelse med kampagnen Byens grønne steder - grønne glæder. Det er temaerne økologi, naturindhold, formidling og kultur, der har udløst priserne.

Foruden at være et grønt åndehul i Vejles bymidte, er Byparken også sommeren igennem ramme om forskellige kulturelle arrangementer.