Bymøllen


Bymøllens Møllegård, Rue 1, Rudkøbing. Forsiden af stuehuset. Foto: Jan Bo Jensen.


Bymøllens Møllegård, Rue 1, Rudkøbing. Stuehuset fra bagsiden. I baggrunden ses Rudkøbing Bymølle. Foto: Jan Bo Jensen.


Bymøllens Møllegård, Rue 1 i Rudkøbing. Kilde: Rudkøbing Byhistoriske Arkiv.

Intro

Bymøllen er et vindmøllekompleks beliggende på Rue 1 i Rudkøbing. Komplekset omfatter en møllegård med to bygninger samt en mølle. Bygningerne er opført på Rudkøbings gamle fæstningsvold.

Bymøllens Møllegård opført i tilknytning til Rudkøbing Bymølle på Rudkøbings gamle fæstningsvold. Bygningerne omfatter et stuehus og et vognhus fra hhv. år 1771 og 1900. Begge bygninger er omfattet af fredning.


Siden 1600-tallet har der på Rudkøbing fæstningsvold ligget en mølle.

Den nuværende Rudkøbing Bymølle er af typen hollandsk vindmølle med galleri og er opført i 1820. Undermøllen er i kampesten, mens den ottekantede overmølle er i træ. Møllen er forsynet med en bådformet hat.
Møllen er Langelands ældste og også den eneste voldmølle udenfor København.

Møllen har fungeret som kornmølle og var i drift til en gang i 1950´erne.