Bygrav


Profil gennem bygraven


Byens vestlige grav


Snit gennem bygraven v. Vestergade/Patheonsgade

Intro

Den vestlige del af Odenses Bygrav ”Byens Bæk” er blevet arkæologisk undersøgt af flere omgange.

I 1986 undersøgte Odense Bys Museer Bygraven "Byens Bæk"s forløb ved Vesterport. Den ældste datering af gravens anlæggelse tyder på 1400-tallet, dog med forbehold. Senere opfyldtes østsiden, da der anlagdes en bygning muligvis fra 1700-tallet. Denne opfyldning var stabiliseret af stolper og brædder, der kunne dendrokronologisk dateres til o. 1674. Undersøgelser i 1985, 1986 og 1992 viste at det har været en 10-11 m bred fladbundet eller svagt spidsbundet grav, der var mere end 2,2 m. Der har ikke været tvivl om, at voldgraven har været vandførende, eller i hvert fald stået fuld af vand. Brinkerne har - i hvert fald stedvis - været sikret med træværk for at hindre udskridning. Til fyldningen af graven sættes til slutningen af 1600-tallet eller senere. I 1986 blev der gjort iagttagelser, som tydede på en beskeden rest af vold. Det ser ud til, at byen indtil 1593 kun er vokset mod vest langs Vestergade. Voldgraven kan derfor for så vidt godt have stået "åben" ud for Gråbrødre Klostrets område.