Bygningsarkæologiske undersøgelse ved Taarnstræde


Graveske & rapport

Intro

OBM 8248, Taarnstræde, Faaborg De arkæologiske undersøgelser af Faaborg Skt. Nikolais kirketårn i forbindelse med restaureringen 2011. Arkæologisk Rapport nr. 347, 2011, af Tomas Hunnicke og Jakob Tue Christensen

Rapport for undersøgelser af klokketårnet i Faaborg (Skt. Nicolai Kirke), foretaget af cand. mag. Tomas Hunnicke og museums-inspektør Jakob Tue Christensen i perioden 01-04-2011 til 22-08-2011.
Ved den bygningsarkæologiske undersøgelse af klokketårnet påvistes detaljer af det oprindelige kirkeskibs gavl i facaden mod Tårnstræde. Ved udgravningen i forbindelse med stabilisering af tårnets murværk blev fundamenterne til den i 1550’erne nedrevne kirkes nord – og sydvægge erkendt. Ligeledes fremkom 16 begravelser.