Bygninger ved Lotzes HaveIntro

Byggefelt 6 og 7 1 - 3 etager med boliger og erhverv Bygherre: 5E Arkitekt: Årstiderne Ingeniør: Rambøll