Apoteker Butikker Byporte Fabrikker Fattiggårde Forsamlingshuse Fredede bygninger Fyrtårne Fængsler Gårde Herregårde Hospitaler / Sygehuse Huse Husmandssteder Kirker Klostre Kroer Købmandsgårde Logebygninger Mejerier Møller Posthuse Rådhuse Skibsværfter Skoler Sportsanlæg Stationer Teglværker Universiteter Missionshuse Synagoger Hoteller Tårne Slotte Biskopstorp Hesselagergård Damsbo Langesø Hofmansgave Ulriksholm Østrupgård - Håstrup Sogn Juelsberg Nielstrup Tøjstrup Tranekær Kørup Nedergård Skovgårde Juulskov Ørritslevgård Søndergårde Vestergård Nakkebølle Egebjerggård Fjellebro Lammehave Vejrupgård Gyldensteen Sandholt Sellebjerg Sanderumgård Gelskov Ravnholt Egeløkke Bramstrup Nislevgård Boltinggård Lykkesholm - Ellested Sogn Dalum Kloster Harritslevgård Ørbæklunde Torpegård Dallund Holstenshus Vejstrupgård Blangstedgård Kærsgård Orelund Rygård Arreskov Skjoldemose Brockdorff Holsegård Uggerslevgård Erholm Fårevejle Søbysøgård Hindsgavl Hvedholm Billeshave Wedellsborg Egeskov Klingstrup Holmegård Steensgård - Svanninge Sogn Hellerup Tiselholt Østrupgård - Østrup Sogn Glorup Scheelenborg Brahetrolleborg Ålykkegård Jerstrup Flintholm Oregård Brændegård Skovsgård Broløkke - Magleby Sogn Østergård Elvedgård Broholm Søholm Hverringe Rødkilde Bjørnemose Mullerup Brahesholm Krengerup Hollufgård Rynkebygård Sparretorn Rugård Hindemae Søbo Krumstrup Risinge Rønninge Søgård Flenstofte Ølstedgård Sandagergård Møllegård Margård Brahesborg Valdemars Slot Billeskov Lindved Brobygård Fraugdegård Hjortholm Vejlegård Steensgård - Snøde Sogn Løjtved Hagenskov Hvidkilde Løgismose Lundsgaard Nordskov Lundegård Lehnskov Søbygård Holckenhavn Skovsbo – herregården Tybrind Viby på Hindsholm Den tidl. Isbådsstation Bymøllen Søndergade 2, Ærøskøbing Bogården Apoteket, Rudkøbing Øksnebjerg Vindmølle Overgade 64 Odense Vestergade 41 A-C, Ærøskøbing Tranekær gamle Skole Grimmermosehuset Kogehuset Østergade 9, Ærøskøbing Nørregade 47, Ærøskøbing Møntergården Kelds Nor Fyr Oregård Hannebjergvej 4 Hunderupvej 34, Odense Søndergade 57 (Gåsetorvet), Ærøskøbing Vestergade 32, Ærøskøbing Lahns Stiftelse Nedergade 7, Odense Overgade 66 Odense Sidsel Bagersgade 11, Rudkøbing Torvet 4, Rudkøbing Åsum gamle Smedie Søndenbro Andelsmejeri Landsarkivet Turup Sprøjtehus Madam Schmidts Legat Thriges Kraftvarmecentral Sprøjtehuset Postbygningen Visdommens Kilde, Den Kgl. Danske Skole Hestehandlergården Korupvej 21 Vindinge Kirke Søndergade 42, Ærøskøbing Den Bayske Gård Philip Kocks Hus Vestergade 28, Ærøskøbing Hammerichs Hus i Ærøskøbing Vestergade 47-49, Ærøskøbing Sankt Ansgarius Stiftelse H.C. Andersens Hus Tarup gamle Præstegård Hovedpostbygningen, Den gamle Latinskole Vestergade 72, Odense Østergade 11 Apoteket, Ærøskøbing Overgade 19, Odense Kammerrådgård Havnetoldkammeret Seden Hospital Lumby Mølle Vestergade 23, Ærøskøbing Skovsgård Mølle Nørregade 1, Ærøskøbing Smedegade 37, Ærøskøbing Gråbrødre Kloster Søndergade 55 (Gåsetorvet), Ærøskøbing Den tidl. Latinskole Sukkergården Søndergade 4, Ærøskøbing Overgade 28 A-B-C-D, Odense Vestergade 30, Ærøskøbing Søndergade 18, Ærøskøbing Bispens Lysthus Tranekær Slotsmølle Vestergade 5 Ærøskøbing Sankt Knuds Kloster Vestergade 22, Ærøskøbing Kirkeladen ved Tryggelev Kirke Albani Torv 11 Odense Revninge Hospital Vitsø Nor Pumpemølle Hennetvedvej 19 Håndværkssvendenes Rejse- & Sygeforsikring Vestergade 18, Ærøskøbing Langes Jernstøberi, Vestergade 45, Svendborg Ærøskøbing Bymølle Lille Mølle Nørregade 12-14, hj. af Sidsel Bagersgade, Rudkøbing Overgade 30 og 28 E-F-G-H, Odense Lindelse Mølle / Phønix Møllen Grimmerhus Smedegade 5, Rudkøbing Vester Mølle Rudkøbing Præstegård Otterup Hospital Odense Adelige Jomfrukloster Bjerreby Mølle Sophie Frederikke Skolen Vestergade 73, Odense Paghs Gård Sankt Hans Præstegård Nedergade 22 og 24, Odense Søvertorp Odense tidl. Tugthus Odense Slot Overgade 41 og Nedergade 24, Odense Grønne Mølle Nørregade 45 A-B-C-D, Odense Overgade 60 Odense Priors Hus Den gamle Borgmestergård Nørre Lyndelse Skole Nørre Lyndelse Kirke Ryslinge Højskole Plougs Gård – Vestergade 10 Skt. Hans Kirke Odense Rådhus Byens porte ”Ruinen” Vester Mølle – Lagonis Minde 11 Skt. Knuds Kirke Vor Frue Kirke Odense Fattiggård Valkendorfs Kapel Skt. Clara Kloster Poul Kinafarers Gård – Østergade 1 Garvergården Rådhuset i Nyborg Den hvide Jomfru Ådalvej 3, Hvejsel, Karensdal Fousingvej 3, Hvejsel Knudevej 5, Hvejsel, Grønbjerggård Vongevej 74, Hvejsel, Fousing Søndergård Bjerlev Hedevej 16, Hvejsel Ildvedvej 61, Hvejsel Bjerlev Hedevej 25, Hvejsel, Eskelund Alsted Møllevej 8, Hvejsel, Langgård Knudevej 4, Hvejsel Østermarksvej 5a, Hvejsel, Elkjærlund Fousingvej 10, Hvejsel, Kirkholm Tørringvej 37, Jelling - Sandvad Vestergård Haugevej 14, Hvejsel, Ildved Nørregård Bjerlevvej 24, Hvejsel Ådalvej 7, Hvejsel, Marieshvile Tørringvej 24, Hvejsel, Mosegård Elmely, Jerlevgaardvej 19, Jerlev Gl. Tingvej 21, Hvejsel Fousingvej 12, Hvejsel, Fousinglund Vongevej 50, Hvejsel, Lerkenfeldt Fousingvej 4, Hvejsel, Østergård Ildvedvej 58, Hvejsel, Gartnergården Hvejsel Tværvej 2, Hvejsel, Vesterhøje Fousingvej 1, Hvejsel, Johannesminde Hvejselvej 89, Hvejsel, Grønvanggård Gl. Tingvej 4, Hvejsel, Egenholm Overgaard i Jerlev Bjerlevvej 12, Hvejsel, Gerdasminde Vestergaard, Vilstrupvej 2, Jerlev Hvejselvej 85, Hvejsel, Sigtenbjerggård Gl. Tingvej 29, Hvejsel, Mølholm Tørringvej 35, Hvejsel, Østerlund Gl. Tingvej 10, Hvejsel, Ballegård Alsted Møllevej 4, Hvejsel, Stensgård Bjerlevvej 16, Hvejsel Tørringvej 26, Hvejsel, Søndermarksgård Gl. Tingvej 2, Hvejsel, Nørrevang Ildvedvej 57, Hvejsel Norgesvej 10, Hvejsel, Damgård Vongevej 76, Hvejsel, Fousinggård Tørringvej 39, Hvejsel, Bertelsminde Ådalvej 13, Hvejsel Gl. Tingvej 23, Hvejsel, Sillebjerggård Vongevej 68, Hvejsel, Husballegård Bjerlevvej 10, Hvejsel, Ryomgård Ildvedvej 9, Hvejsel, Sønderlund Ildvedvej 59, Hvejsel Ådalvej 4, Hvejsel Tapagergård Vongevej 61, Hvejsel, Ågårdslund Ådalvej 5, Hvejsel Hvejselvej 24, Hvejsel, Nygård Ådalvej 41, Hvejsel, Husballehus Ådalvej 28, Hvejsel, Ågård Hvejselvej 41, Hvejsel Bjerlev Hedevej 20, Hvejsel, Hedegård Bjerlevvej 20, Hvejsel, Hegnsgård Østermarksvej 6, Hvejsel, Højgård Hvejselvej 21, Hvejsel, Christianslyst Mindstrupvej 8, Hvejsel, Karensminde Hvejselvej 87, Hvejsel, Bjerlevgård Gl. Tingvej 17, Hvejsel, Mandsholm Hvejselvej 129, Hvejsel, Sinesminde Overgård i Engum Tørringvej 33, Hvejsel Sønderlund Hvejselvej 66, Hvejsel, Brydegård Gl. Tingvej 19, Hvejsel, Sorgenfri Knudevej 7, Hvejsel, Hedelund Tørringvej 31, Hvejsel, Frydendal Solvang i Engum Givskudvej 3, Hvejsel, (Tremhusegård) Sellerupvej 15, Sellerupgård Hvejselvej 61, Hvejsel, Søgård Tremhusevej 2, Hvejsel, Sillebjerghus Gl. Tingvej 6, Hvejsel Knudevej 12, Hvejsel, Flakkeborg Præstemarksvej 6, Smidstrup, Smidstrupgård Ildvedvej 56, Hvejsel, Slægtseje Mindstrupvej 7, Hvejsel, Lille Mindstrup Mindstrupvej 9, Hvejsel, Mindstruplund Fousingvej 8, Hvejsel, Langfovsing Snoagergård i Engum Ådalvej 26, Hvejsel Anesminde Bjerlevvej 14, Hvejsel Vongevej 35, Hvejsel, Sandvadgård Ådalvej 9, Hvejsel, Bjerlev Vestergård Givskudvej 4, Hvejsel, Tremhusegård Gl. Tingvej 13, Hvejsel, Hvolbækgård Nygaard, Vilstrupvej 45, Jerlev Vongevej 85, Hvejsel, Skovlund Madsens Nålefabrik Hansens Mekaniske Væveri Nyboe og Dalgas Klædefabrik Vejle Motorfabrik De Danske Bomuldsspinderier, Vardevej (Spinderihallerne) Hans Jessens Maskinbyggeri Vejle Textilfabrik P. Jensen & Co N. J. Prips Cikoriefabrik Jydsk Camping Industri A/S Th. Wittrups Uldvare & Tæppefabrik Vejle Margarinefabrik Vejle Bomuldsspinderi Bundgaard Andersens Papvarefabrik A. Z. Gyldings skibsbyggeri Prips Kartefabrik Unibolt A/S Steensens Margarinefabrik De Danske Blodfoderfabrikker Vejle Tubefabrik Vejle Bolte- og Møtrikfabrik Vejle Saalelæderfabrik Rasmus Rasmussens Jernstøberi Piskefabrikken Scandia Superfos Kemi Charles Hindborgs Papirfabrik PC Plast DANDY - GumLink Grejsdal Hammerværk Vejle Trikotagefabrik Worning & Petersens Sæbefabrik la Cours Fabrikker Vejle Dampvæveri, Spinderigade Laur. Knudsen D. Friis A/S G. Funders Rebslageri og Børstefabrik Elektro-Isola A/S, Grønlandsvej 197 Cikoriefabrikken Fortuna C. M. Hess’ Jernstøberi De Danske Bomuldsspinderier, Havnegade P. G. Henckels Tobaksfabrik Vejle Caramel- og Tabletfabrik Advent Kirken i Vejle Bredballe Kirke Kollerup kirke Jelling kirke Grejs Kirke Henne kirke Sct. Norberts Kirke Tistrup kirke Øse kirke Hviding Kirke Søndermarkskirken i Vejle Hjortlund Kirke Hornstrup Kirke Nordby gamle kirke (Den nedrevne kirke i Rindby) Thyregod kirke Vorslunde kirke Lydum kirke Mosevrå kirke Vinding kirke Kvong kirke Hover Kirke Givskud kirke Sct. Nicolai Kirke i Vejle Farre kirke Rousthøje kirke Ho kirke Billum kirke Dominikanerklostret i Vejle Engum Kirke Kjeldkær hovedgård Alslev kirke Vandel Ungdomsskole Nørup kirke Langelund kirke Sct. Jacobi kirke Nordby Kirke Gårslev kirke Lerbæk gods Oksby kirke Outrup kirke Egtved kirke Lunde kirke Horne kirke Ølgod kirke Maria Søstrene i Vejle Ødsted kirke Vandel Agerbæk kirke Sct. Pouls Kirke i Vejle Nørremarkskirken i Vejle Frederikshåb Møllepark Pedersholm Herregård Maren Brincker, Frue på Grejsdalens Hammerværk Vindelev kirke Gørding Kirke Smidstrup kirke Randbøl kirke Sct. Johannes Kirke i Vejle Øster Nykirke kirke Løget Kirke Mølholm Kirke Nørre Nebel kirke Ringive kirke Ansager kirke Grejsdal Kirke Aal kirke Thorstrup kirke Tirsbæk Gods Vonge kirke Bramminge Sankt Ansgars Kirke Grimstrup kirke Give kirke Vejle Stadion Haraldskær Herregård Vor Frelsers Kirke i Vejle Nebbegård Hodde kirke Strellev kirke Næsbjerg kirke Bramminge Sankt Knuds Kirke Janderup kirke Børsmose kirke Engelsholm Slot Ildved kirke Darum Kirke Gadbjerg kirke Lønne kirke Bejsnap kirke Oksby gamle kirke Lindeballe kirke Hunderup Kirke Store Grundet Gods Vilslev Kirke Farup Kirke (Sankt Nikolaj). Skibet Kirke Skyttehuset Skærup kirke Øster Starup kirke Fåborg kirke Sønderho ny kirkegård Jerlev kirke Ribe Domkirke Sønderho Kirke Vester Starup kirke Bredsten kirke Hvejsel kirke Årre kirke Højen Kirke Skovlund kirke Jerne Kirke Vor Frelsers Kirke Zions Kirke Treenighedskirken Sædden Kirke Guldager Kirke Hodde Skolemuseum Bryndum Kirke Hostrup Kirke Vester Nebel Kirke Grundtvigskirken Hjerting Kirke Kvaglund Kirke Gjesing Kirke Tjæreborg Kirke Sneum Kirke Skast Kirke Sankt Nikolaj Kirke (Romerskkatolsk) Metodistkirken i Esbjerg, Sankt Johannes Kirke Apostolsk Kirke Pinsekirken Den kirstne forsamling i Mølleparken Jesu Kristi af Sidste Dages Helliges (mormoner) kirke i Esbjerg Kirkecenter Livets Kilde Frelsens Hær Jernved Kirke Gredstedbro Kirke Kalvslund Kirke Mandø Kirke Obbekær Kirke Roager Kirke Sankt Katharinæ Kirke Seem Kirke Skærbæk Mølle Spandet Kirke Vejrup Kirke Jehovas Vidner Rigssal Den Gamle Gaard - Holkegade 1 Den forsvundne kirke ved Grimstrup Krat Grimstrup Krat Solvig Solvig Mølle Emmerske Bedehus Christian IVs redningsmand Hjemsted Brøns Lifstrupgård Nørholm Gods Sørøveren fra Strellev Ølufgård i Vester Nebel sogn Matr. 1a Hygum i Vester Nebel sogn Stensgård i Vester Nebel sogn Tornehøjgård Øluf Mølle i Vester Nebel sogn Matr. 23a i Skærbæk, Vester Nebel sogn Helsingborg i Søhale Ølufvad Kro i Vester Nebel sogn Ølluf Smedje i Vester Nebel sogn Enggård i Lifstrup Grønvang i Vester Nebel sogn Hygum Nørregård i Vester Nebel sogn Hygum Østergård i Vester Nebel sogn Hygum Søndergård i Vester Nebel sogn Hygumgård i Vester Nebel sogn Nebelgård i Vester Nebel Enggård i Nebel Lifstrup Vestergård Mosbjerggård Skoleplantagen i Lifstrup Vester Nebel by Ølufvad i Vester Nebel sogn Meldgård i Vester Nebel sogn Lindegård i Vester Nebel Matr 3a i Lifstrup Avlinggård Matr. 8a i Hygum i Vester Nebel sogn Vestervad Søagergård i Vester Nebel sogn Stenkjærgård Schæfergård (1) i Søhale Bøgely i Vester Nebel sogn Stokholm i Vester Nebel sogn Matr 6a i Hygum i Vester Nebel sogn Foldgård Egebjerggård i Lifstrup Matr 9a Lifstrup Skærbækgård i Vester Nebel sogn Helsinghof i Vester Nebel sogn Schæferholm Østergaard, Vilstrupvej 8a, Jerlev Tinggården Søndervang, Jerlevgaardvej 48 Jerlevgaardvej 32, Jerlev Laustengaard, Mejslingvej 39, Jerlev Engeslund, Mejslingvej 41, Jerlev Hvid Jerlevgaardvej 33, Jerlev Jerlevgaardvej 38, Jerlev Hennegård Jerlevgaardvej 27, Jerlev Matr 10a Lifstrup Matr 3a i Vestervad Lilbæk Matr 25a i Skærbæk i Vester Nebel sogn Matr 24 i Skærbæk i Vester Nebel sogn Matr 12 i Søhale Schæfergård (2) i Søhale Lille Ølufvad Matr 14 i Søhale Katrinelund i Forum, Bryndum sogn Astrupgård i Bryndum sogn Fuglbækgård i Bryndum sogn Matr 5a i Astrup, Bryndum sogn Matr 3a i Forumlund, Bryndum sogn Astrup Vestergård i Bryndum sogn Matr 2a i Forumlund, Bryndum sogn Enghavegård i Astrup, Bryndum sogn Daugård i Astrup, Bryndum sogn Matr 3a Astrup i Bryndum sogn Forum Gammelgård i Bryndum sogn Ormsiggård i Forum, Bryndum sogn Forum Damgård i Bryndum sogn Forumgård i Bryndum sogn Elkjær i Forum, Bryndum sogn Brøndsagergård i Forum, Bryndum sogn Forum Nørgård i Bryndum sogn Matr 8a Forum, Bryndum sogn Matr 9a i Forum, Bryndum sogn Matr 10a i Forum, Bryndum sogn Ålykke i Forum, Bryndum sogn Matr 13 i Forum, Bryndum sogn St. Mindstrup Matr 11a i Forum, Bryndum sogn Drausegård i Forum, Bryndum sogn Kirkebolet i Forum, Bryndum sogn Hesselmed Matr 15a i Forum, Bryndum sogn Matr 14 i Forum, Bryndum sogn Matr 9 i Astrup, Bryndum sogn Mikkelsgård i Astrup, Bryndum sogn Matr 8 i Astrup, Bryndum sogn Harholm Jugendhuset Fuglbæk i Bryndum sogn Forumlund i Bryndum sogn Forum i Bryndum sogn Ådalvej 53, Hvejsel, Brøggersgård Rosenvold Egelund, Mejslingvej 40 Mejslinggaard, Mejslingvej 45 Hermansminde, Mejslingvej 56 Ribe - Danmarks ældste by Kastanievej 35, Vandel 'Granlide' Mindstrupvej 10, Hvejsel, Mosegård Knudevej 2, Hvejsel, Knudegård Givskudvej 1, Hvejsel Mindstrupvej 12, Hvejsel, Moselund Givskudvej 2, Hvejsel Mindstrupvej 11, Hvejsel, Kalbækgård Lydumgård Lustrupholm Galgebakken i Ribe Plantage Heksen Maren Splids hus Mindstrupvej 15, Hvejsel Mindstrupvej 6a og 6b, Hvejsel Knudevej 1 (tidligere), Hvejsel Knudevej 14, Hvejsel Østermarksvej 12, Hvejsel, Palmelund Ribes middelalderlige byplan Told og smugleri langs Kongeåen Vilslev Spang Riber Kjærgård Sagn og spøgelseshistorier på Riber Kjærgård Dankirke Ådalvej 2, Hvejsel, Lille Hvejselgård Østermarksvej 10A, Hvejsel, Rendsborg Østermarksvej 7, Hvejsel, (Thronsholm) Østermarksvej 3, Hvejsel, Højagergård Tørringvej 51, Hvejsel, Stensballegård Ådalvej 51, Hvejsel, Berg Vongevej 14, Vindelev, Mølgaard (Møllegård) Fanø Navigationsskole Nielsinesminde i Lifstrup Schackenborg Slot Taarnborg Østermarksvej 1, Hvejsel, Ildvedgård Ildvedvej 17, Hvejsel, Marianelund Brorson - "Den yndigste rose er funden" Jacob A. Riis – verdensberømt dokumentarfotograf Østermarksvej 2, Hvejsel, Solbakken Det Gamle Rådhus i Ribe Vester Vedsted kirke Ledvogterhuse Mølhede Hviding Kro Heinhof i Lifstrup Egebæk Kro Ildvedvej 81, Hvejsel, Christianshåb Ny Lifstrupvej 29, Lifstrup Ny Vestergård, Lifstrup Roust Møllevej 5, Lifstrup Mosegård i Lifstrup Foldgårdsholm i Vester Nebel sogn Søhalegård, Vester Nebel sogn Rudholmvej 9 i Søhale Søhalevej 31 i Vester Nebel sogn Tekstilgården i Søhale Rudholmvej 11 i Søhale Stokbrovej 27 i Vester Nebel sogn Stokbro i Vester Nebel sogn Røgerigården i Vester Nebel Ølufgårdsvej 26, Vester Nebel Højtoftegård, Vester Nebel sogn Østre Hygumvej 6 i Vester Nebel sogn Hygum Vestergård i Vester Nebel sogn Østre Hygumvej 3 i Vester Nebel sogn Bjerregård i Vester Nebel sogn Østre Hygumvej 4, Vester Nebel sogn Horsevænget 4, Vester Nebel sogn Hygumvej 56 i Vester Nebel sogn Højgård i Hygum, Vester Nebel sogn Touborggård i Vester Nebel sogn Hygumvej 75, Vester Nebel sogn Gyllingsminde Tobiasminde i Lifstrup Højgård i Lifstrup Lynggård i Lifstrup Lifstrup Hovedvej 7 i Lifstrup Åblinggård i Lifstrup Gl. Lifstrupvej 33 i Lifstrup Ny Lifstrupvej 20 i Lifstrup Nørkjærgård i Lifstrup Stigsinggård i Lifstrup Kirkevanggård i Vester Nebel Stokbrovej 22 i Vester Nebel sogn Hyldegård i Vester Nebel sogn Stokbrovej 32 i Vester Nebel sogn Tranbergs Gård i Vester Nebel sogn Østre Hygumvej 1 i Vester Nebel sogn Hygum Mosevej 3 i Vester Nebel sogn Ny Ølufgård i Vester Nebel sogn Amhøjegård i Søhale Rudholmvej 4 i Søhale Østervang i Vester Nebel sogn Ølufgårdsvej 44 i Vester Nebel sogn Ølufvad Hovedvej 61 i Vester Nebel sogn Ølufshøje i Vester Nebel sogn Ølufvad Hovedvej 32 i Vester Nebel sogn Søndervang i Vester Nebel sogn Lifstrup Hovedvej 51 i Lifstrup Lifstrup Hovedvej 49 i Lifstrup Lifstrup Hovedvej 47 i Lifstrup Hedegård i Lifstrup Lifstrup Hovedvej 43 i Lifstrup Lifstrup Hovedvej 39 i Lifstrup Lifstrup Hovedvej 37 i Lifstrup Lifstrup Hovedvej 35 i Lifstrup Lifstrup Hovedvej 31 i Lifstrup Ulvegård i Lifstrup Lifstrup Hovedvej 17 i Lifstrup Lifstrup Hovedvej 16 i Lifstrup Ålykke i Lifstrup Roust Møllevej 4 i Lifstrup Ådalvej 48, Hvejsel, Tingholm Ny Lifstrupvej 31 i Lifstrup Brodergave i Lifstrup Ny Lifstrupvej 18 i Lifstrup Gl. Lifstrupvej 36 i Lifstrup Sandager i Lifstrup Frydensberg, Hvejsel, forsvunden ejendom Bjerlev Hedevej 19, Hvejsel, (Møllegård) Nebelvej 10 i Vester Nebel sogn Vestervang i Vester Nebel sogn Vestervadvej 18 i Vester Nebel sogn Ølufvad Hovedvej 70 i Vester Nebel sogn Højagergård i Søhale Alslev Mølle Krogbuskevej 130, Qvistgård Hjulgyden 20, Lærkegård Krogbuskevej 127, Knudsensminde Hørgyden 40, Gauerslund, Kirketoft Hørgyden 27, Damgård Hørgyden 25, Gauerslund præstegård Fælleshåbsvej 2, Gauerslund kirke Chr Kellersvej 1A, Brejning kirke Hjulgyden 10, Gammelgård Fælleshåbsvej 12, Anesminde Fælleshåbsvej 15, Fælleshåb Skikballevej 10, Højsletten Skikballevej 8, Vibegård Stistedvej 104, Skikballegård Stistedvej 103, Fuglsang Skikballevej 20, Højvang Korsdalsgårdsvej 20, Korsdalsgård Krogbuskevej 144, Gauerslundgård Andkærvej 255, Andkær Østergård Andkærvej 224, Hauerballegård Andkærvej 247, Hvilsbjerggård Andkærvej 212, Tidsvilde Sønderskovvej 4, Bjerresminde Sønderskovvej 6, Padkjærgård Andkær Bygade 7, Ulfstofte Andkær Bygade 11, Andkærgård Bjerget 6, Bjerget Andkær Bygade 14, Andkær Ladegård Skovbyvej 50, Brunhøj Skovbyvej 56, Lausballegård Ouskær 2, Vesterbygård Dalekildevej 14, Dalekilde Vognfabrik Trøjborg - middelalderborg, renæssanceslot og slotsruin Ådalvej 49, Hvejsel, (Højhus) 2g Hoffmannsfelt, Vandel Flyveplads - nedlagt gård 2h Hoffmannsfelt, Vandel Flyveplads - nedlagt gård Bakkegærdet 1d Hoffmannsfelt, Vandel Flyveplads (nedlagt gård) 2 d Hoffmannsfelt, 'Vingely', Vandel Flyveplads - nedlagt gård Lille Lihme Klæde Fabrik Ådalvej 50, Hvejsel, Kronborg Ådalvej 54, Hvejsel, Refsgård Østermarksvej 8, Hvejsel, Borregård Blæsbjerggade Husholdningsskolen Borrehus 3d Dalover, Rygbjergvej 25, (nedrevet gård) Bindeballe Frysehus Kaalunds Sæbefabrikker Engstien Hindmosegård i Hygum, Vester Nebel sogn Mosegård i Hygum, Vester Nebel sogn Matr 5b Hygum i Vester Nebel sogn Gråbrødregade Gøhlmannsvej Sct. Jørgens Hospital Matr 3ai Hygum i Vester Nebel sogn Jens Holmsvej Katrinegade Matr 3b Hygum i Vester Nebel sogn Matr 5b i Vester Nebel Ingeborgs Ejendom i Søhale Låsbybanke Mosevej Matr 16 i Søhale ”Haastæs hus i Lifstrup” Varde - kongeby og købstad Esbjerg Skærbæk kirke Skærbæk Frimenighedskirke Rejsby kirke Løgumkloster Kirke og kloster Højrup kirke Arrild kirke Arrild Kro Ballum Færgegaard Lorenzens Gaard - Ballum Bådsbøl Ballum Mølle Ballum Tinghus Brøns kirke Ballum Slusekro Ballum Kirke Brede kirke Kniplingshandler Wulffs Gaard - Brede Astrupgård i Brøns sogn Havervadgaard Brøns Forsamlingshus Brøns Kro Brøns Margarinefabrik Abild kirke Møgeltønder kirke Roborghus ladeplads Rømø kirke Mjolden kirke Randerup kirke Hjerpsted kirke Visby kirke Daler kirke Højst kirke Hostrup kirke Ubjerg kirke Toftlund kirke Agerskov kirke Gørdinglund Hessellundgård Hessellundvej 4 Branderup kirke Tirslund kirke Bedsted kirke Kong Frederik IX's klokkespil i Løgumkloster Nørre Løgum kirke Døstrup kirke Emmerlev kirke Højer kirke Vodder kirke Bovlund Frimenighedskirke Brede Kro Kærmark Brøns Mølle og Lydik Jacobsen Brøns Stationskro Daler Gl.Skole og Genforeningssten Døstrup Landevejskro Kogsbøl Ladegaard Kogsbøl Voldsted Jugendstilhuset i Hjerpsted Grøngaard Slotsruin Nørregaard (Hostrup) Helliggaard Hostrup Fattiggaard Store Tønde Hostrup Kirkekro Hostrup Præstegård Hohenwarte Kiers Gaard Hindrichsens Gaard Lises Hus Snurom Kro Snurom Pumpestation Højer Flække Museum Sønderjylland Højer Mølle Højer Pumpestation Adelvad Favrby (Løgumkloster) Frederiksgaard (Draved) Dravedhus Ellehus Damhus Teltkro (Draved) Vestermølle (Løgumkloster) Løgumkloster Refugium Slottet i Løgumkloster Løgumkloster Præstegård Pibefabrikken i Løgumkloster Museet Holmen Markedspladsen i Løgumkloster Løgumkloster Højskole Kniplingstrådfabrikken Klostermøllen (Løgumkloster) Løgumkloster Kirkemusikskole Hattefabrikken i Løgumkloster Det Günderothske Hospital Hviding storgård Misthusum Møgeltønder Knud Lausten Knudsens gård Niels Andersen Hansens gård Ottersbøl domænegård Mjolden Færgegaard Pokkenbølgaard Lindskov Mølle Schackenborg slotskro Slotsgaden i Møgeltønder Tøndermarsken Sandgravene i Møgeltønder Møgeltønderhus forsamlingshus Kærgaard Nørre Sødam Vester Anflod Hjemstedgård Bjerndrup (Løgumkloster) Mariegaard (Løgumkloster) Frydendal Kro Institutionen Løgumgaard Nørregaard (Løgumkloster) Faargaard Vongshøj Rejsby Landevejskro Rejsby gamle Kro Rejsby gamle Skole Rejsby Stationskro Rejsby Kirkekro Esbjerg fiskerihavn Nørremølle Nørremølle Pumpestation Siltoft Grænse Nørregaard (Rudbøl) Poppenbøl Rudbøl Grænsekro Rudbøl Kro Rosenkrans Kro Rudbølgaard Mariasminde Kro Skastgaard Luthersk Missionshus Melby Kro Misthusum og Markmandshuset Skærbæk Væveskole Museum Sønderjylland Skærbæk Vesterfelt Landegrænsen ved Sæd Bjerremark Vinum Kro Visby Hedegaard Visby Mølle Frifelt kro Aasgaard (Skast) Aaspegaard (Bredebro) Hval- og robbefangerne fra Rømø Tønder Statsseminarium Tønder Vandmølle Hotel Tønderhus Frigrunden (Slots- og Frigrunden) Uldgade (Tønder) Spikergade (Tønder) Gråbrødrevej og Amtsstuen (Tønder) Digegrevens Hus Angels Palæ Drøhses Hus - Kniplingsmuseum Gavlhuset (Tønder) Tønders gamle Rådhus Store Apotek (Tønder) Humlekærren Storegade (Tønder) Vestergade (Tønder) Tønder Posthus Tønder Banegård Viktoria Bryggeriet Tønder Gymnasium Retsbygningen i Tønder Helligåndshospitalet og Vajsenhuset (Tønder) Hedeselskabet (Tønder) Tønder Kulturhus Eksersergården Hostrups Hotel Røj Soldaterhjemmet (Tønder) Dyrhus Ecco-Centret Hestholm Marskbanegården i Tønder Amtmandspalæet Kredshuset i Tønder Den gamle Latinskole (Tønder) Henrietteslyst Kro Ludwig Andresen Schule Rosinfelt Skibbroen (gæstgiveri i Tønder) Kniplingshuset Hagges Pub Lægan kro Visby Forsamlingshus Frifelt Station Frifelt Teglværk Tønder Kristkirke Arndrup Mølle Højkro Skast kirke Muren i Mariegade Adsbøl Kirke Busholm Den gamle arrest i Ribe Weiss Stue Toldboden i Ribe Quedens Gård Hotel Dagmar i Ribe Mandø Mølle Processionsgangen i Ribe Puggård Ydermøllen i Ribe Midtmøllen i Ribe Dominikanerklosteret i Ribe Benediktinernonneklosteret Johanniterklosteret Skt. Jørgensgården Kunstmuseet i Ribe Skt. Clemens kirken Domskolen i Ribe Franciskanerklosteret i Ribe Stiftamtmandsgården i Ribe Sprøjtehuset i Ribe Grønnegade 22 i Ribe Ådalvej 59, Hvejsel, Postgård Ildvedvej 99, Hvejsel Holms Mølle Grejs Mølle Nordborg Slot Den forsvundne Skt. Nikolaj Kirke Skt. Marie Kirke Sønderho Mølle Ribe Stampemølle Jedsted Mølle Endrup Mølle Nørholm Mølle Janderup, Billum, Tarp og Kjelst, randbebyggelser i Varde Ådal Grundet Elektricitetsværk Grejsdalens Valsemølle Grejsdalens Maskinsnedkeri Piskefabrikken Scandia fra 1912 Hopballe Vandmølle Lerbæk Vandmølle Jelling Møllested Langelinies Skole Skovdallund Vandmølle Højen Skole Damhavens Skole Bredagerskolen Lægan pumpestation Ølgård gamle Kro Fyret i Lågmaj Nybrogård ved Spøttrup Hjerpsted Emmerlev Sønder Sejerslev og Vrågård Nørre Sejerslev Sæd Østerbyvej 23, Vandel - Vestenholt Rinkenæs gamle kirke Rinkenæs korskirke Kværs kirke Østerbyvej 21,Vandel Kastanievej 11, Vandel - Vanggaard Hudevad Smedjemuseum Frimenighedskirken Stenderup Rinkenæs Forfyr 1864 Nybøl Skole Strandhjem Brunsnæs Visselbjerg hovedgård Bøgelundgård Henry og Gunnar Olesens Gård i Tobøl, Hjerting Varhogård Frederikshaab Statsungdomslejr Paarup Skole, Paarupvej 19. 5210 Odense NV Rytterskolen i Snestrup Stegsted Forskole Bogensevej 396 Banevænget 1B Tarup Skole, Tarupgårdsvej 1, 5210 Odense NV Allesø-Norden 14-16 Tarup Privatskole Allesø Mølle Viemosegården Søviggaard Højbys Brandsprøjte og sprøjtehus Vrangsbæk Villestofte Forskole Huset "Bakkebo" Den Hellige Kilde Højby Telefoncentral St. Viby Mølle Rødsbækvej 36. Frugtplantagen "Aavang" Varnæs Kirke Gråsten Kirkegård Østerskovgård, Lindeskovgyden 32, Højby F Hotel Outrup Sdr. Bjert Kirke Meyersminde Mejeriet i Sdr. Bjert Nicolai komplekset Juelsberg optiske telegraf ved Nyborg Dyrehave Mølle Sct. Laurentius Kirke Agtrup Kro og Gæstgiveri Vargårde Mølle Hvidkilde Drabæks Mølle Broløkke hovedgård på Hindsholm Hverringevej 179 Bjørnegaarden Bjørnegårdsvej 135 Køng Fabrik Arløse Ødekirke Gisselfeld Kloster Køng Kirke ved Vordingborg Bregentved Masnedsund Station Birkum Skole Skt Nicolai Kirke i Nakskov Mejeriet i Fraugde Kærby Christiansdal ved Nakskov 2d og 9b af Vandel, Karlsminde, Vandel Flyveplads - nedlagt gård 3 b Hofmansfelt, Søndre Ringvej - Vandel Flyveplads - nedlagt gård Matr.nr. 5 Vandel Flyvestation - nedlagt gård Vemmetofte Kloster Lystrup Turebyholm Jomfruens Egede Rosendal Østergård og Trellerup Selleberg Vallø Stift Fritz Syberg – og Pilegården i Kerteminde Sprøjtehus i Fraugde Agtrup Frørenseri Birkum Mejeri Faxe Musikskole i Haslev Rynkeby Kirke Lillemølle Ørbæk Kirke Ullerslev Kirke Frørup Kirke Terslev Kro Ingelstrup Kapel Prins Carls Skole Nakskov Rådhus Svindinge Kirke Gjorslev Lille Heddinge Rytterskole Gl. Åstvej 22, Vandel - Nordvang nedlagt gård Søholt Gods på Lolland Kongsted Kirke Kildehøjskolen i Haslev Christen Kold Over Holluf Skole Fraugde gamle skole Snurom Kro Pederstrup herregård Nakskov Ladegård Nakskov Skibsværft Administrationsbygning Vindeby Mølle Hylleholt Kirke i Faxe Ladeplads Kappel stubmølle Roholte Kirke Branderslev Kirke Birket kirke Lollands Højskole Henne Stationskro Juniorsstiftelsen Vandtårn i Nysted. Aastrup kirke på Falster Toreby kirke Emil Aarestrups hus i Nysted Tryggevælde Gedesby kirke Biblioteket i Nysted (Clausens Pakhus). Nysted Rådhus Sprøjtehuset i Stege Hospitalet i Nysted (Adelgade 93) Ledvogterhus ved Nakskov Ladegård Nysted Kirke Jødekirkegården i Nakskov Grønvolds Købmandsgård Synagogen i Nakskov Nysteds første rådhus. Sygehuset på Skansevej i Nysted Nakskov Sukkerfabrik Landts Røgehus ved havnen i Nysted Sygestuen Østergade 17 i Nysted. Borgerforeningen og Borgerstiftelsen i Nysted Den Engelske Skole i Nysted The Cottage ved Nysted Apoteket i Nysted Skuderløse Vandværk Karise Kirke Haslev Rytterskole Gl.By 4. Juulskov Lindersvold Arninge kirke Grene gamle kirke Askø kirke Aunede kirke Bandholm kirke Dannemare kirke Errindlev kirke Fejø kirke Femø kirke Fuglse kirke Gloslunde kirke Græshave kirke Gurreby kirke Karise Højskole Spjellerup Kirke Vorbasse kirke Herreds kirke Løjtofte kirke Hillested kirke Holeby kirke Horslunde kirke Hunseby kirke Kappel kirke Krønge kirke Købelev kirke Landet kirke - Lolland Nebbelunde kirke Nordlunde kirke Nøbbet kirke Olstrup kirke Ringsebølle kirke Ryde kirke Rødbyhavn kirke Sandby kirke, Lolland Skovlænge kirke Skørringe kirke Stokkemarke kirke Sædinge kirke Søllested kirke Tillitze kirke Tirsted kirke Torslunde kirke Tågerup kirke Utterslev kirke Vejleby kirke Vestenskov kirke Vesterborg kirke Vindeby kirke Østofte kirke Holmegård i Branderslev Spindeskolen i Haslev Haslev Borger- og Realskole, Bregentvedvej 30 Mordet i Nysted 1848 Skævenborg i Abildtorpe Helgenæs ved Nakskov Helgenæs Teglværk Sankt Katharina Kirke Frk. Wederkinchs private skole i Nysted Den private Realskole i Nysted Kystsanatoriet i Faxe Ladeplads Branderslev skole Lunde Kro Lundtang og gården Lundtangvej 50 Sæbyholm herregård Slottet Villa Krenkerup Haslev Højskole, Bregentvedvej 10 Stormarkskirken i Nakskov Frederiksdal herregård Rudbjerggård herregård Højbygård herregård Christianssæde herregård Kjærstrup herregård Halsted Kloster herregård Lungholm herregård Ålstrup herregård Bramsløkke herregård Engestofte herregård Gjedsergård herregård Berritsgård herregård Gammel Kirstineberg herregård Krenkerup herregård Orebygård herregård Priorskov herregård Corselitze herregård Vennerslund herregård Aalholm herregård Nakskov station Marie Grubbe, Borrehuset ved Grønsund Nakskov posthus Skt. Franciscus kirke i Nakskov Stenoskolen i Nakskov Sdr. Bjert Kro Birks gård i Agtrup Smerup Kirke Abildtorpe skole OTA i Nakskov Stampen ved Fribrødre Å Adamsgave i Branderslev Rygbjergvej 20, Randbøl - Nordly Hvidekilde, matrikel nr. 3f (og 3q) Hofmannsfeldt. (Nedrevet). Hellested kirke Mineralvandsfabrikken Cito Dronningens Pakhus i Nakskov Nordenkirke 17 i Nakskov Præstestræde i Nakskov Rådmand Mikkel Madsens hus i Nakskov Johannes Larsens barndomshjem Stege Sukkerfabrik Store Heddinge vandtårn Hejlsminde Cikorietørreri Hørgrav, Bjernemarken Nyborg Slot Mads Lerches Gård Dronningegården Den Rosenvinske Gård Jacob Enckes Gård Vor Frue Kirke i Nyborg Kalentegården Korsbrødregården Rasmus Møllers Gård Færgelandsmøllen i Nakskov Spjellerup Hospital og Skole Bremersvold Danstedgård Gottesgabe Holeby Epidemisygehuset i Nakskov Hærvejen 31, Randbøl, Højgaard Skolevej 6, Vandel Stødby Sædingegård Øllingsøgård Signe Stubs Sognegård Vester Nykirke Haslev Udvidede Højskole, Højskolevej 9 Haslev Håndværkerhøjskole, Skolegade 21 Kappel Branderslev alderdomshjem Horslunde Bryggeri Kastrup Kirke ved Vordingborg Birket Andelsmejeri Øde Førslev Kirke Haslev Gymnasium, Skolegade 31 Mølleporten Kultunariet - i det tidligere Haslev Seminarium Haslev Håndarbejdsskole, Sofiendalsvej 30 1864 En uhyggelig nat i Sottrup Kirke Rasmus Svendsens Skole Faxe Kirke Karise Kost- og Realskole Horbelev kirke Haslev Beslagskole, Lysholm Alle 3 Skt. Klemens Station 1906-1954 Langø Havn, Langø Tingsted kirke Hærvejen 35, Randbøl Højlundgaard Nakskov private Realskole Fæstegård til Nørholm Lunderup Hovedgård Stenløse tredie skole Alslev Kirke Bjerlev Hedevej 21, Hvejsel Rødkilde Højskole Smerup skole Nakskov Skibsværfts værftport Nakskov Træskibsværft Nakskov Skibsværftområde Rosnæs i Nakskov Nakskov Skibsværft - Tørdok 2 Nakskov Skibsværft - Tørdok 1 Sønderborghus Statsskolen Sønderborg Rutebilstationen i Sønderborg Sønderborg Domhus Midtskolen, afd. Sofiendal, Sofiendalsvej 42 i Haslev Herritslev kirke Østerbyvej 29, Vandel, Vestengård - nedlagt gård på Vandel Flyveplads Engestofte kirke Radsted kirke Tårs kirke Slemminge kirke Fjelde kirke Våbensted kirke Vigsnæs kirke Musse kirke Godsted kirke Liselund Vester Ulslev Kirke Bregninge kirke, Lolland Døllefjelde kirke Sakskøbing kirke Gundslev kirke Gedser kirke Falkerslev kirke Tingsted kirke Kettinge kirke Karleby kirke, Falster Klosterkirken, Nykøbing F. Nørre Alslev kirke, Falster Stubbekøbing kirke Sønder Alslev kirke, Falster Stormarkskolen Madeskovskolen Byskolen i Nakskov Møllemarkskolen Nakskov Uddannelses Center Flyvergrav på Rødby kirkegård Willers Gård i Rødby Maribo Domkirke Birgittinerklostret i Maribo Asylet i Vejleby Rekreativt område ved Caroline Amalielunden Adelgade 23 i Nysted Adelgade 28B i Nysted Brdr. Engelbredts systue i Nysted Gammel Torv 2 i Nysted Gammel Torv 3, 5 og 7 i Nysted Østergade 13 i Nysted Østergade 9 i Nysted Hotel Østersøen i Rødbyhavn Kragenæs Savværk Vesterlund Kro Polakkasernen i Tågerup Kranøen Grønnegade Kaserne Sjølundstårnet Kirkeallé 1 i Rødby Paddehatten på Østre Ringvej Nymindegab Kro Vandtårnet ved jernbanen Henne Kirkeby Kro Ahlmann-skolen Humletorvet Vibæk vandmølle Aarbyesvej 53 i Rødby Det gamle Rådhus i Rødby Herlufsholm vandtårn Tvangsarbejdsanstalten i Næstved Østergade 43 i Rødby Endeslev Kirke St. Tårnby Kirke Ladby Kirkeruin Bøgesø Ødekirke Vridsløse Kirkeruin Garnisonssygehuset Sanders Kaserne Kornbakkens Kaserne Kvægtorvsbygningen Franciskanerklosteret i Nysted Lydum Kro Havbogade i Sønderborg Idrætshøjskolen Sønderborg Christianskirken Jomfrustien i Sønderborg Himlingøje Kirke Hyllekrog Fyr Broager Kirke Egen kirkestalde Museumsgården i Keldbylille Dybbøl Mølle Hårlev Kirke Strøby Kirke Jollmandsgaard Perlegade 49-51 i Sønderborg Kanonkuglehuset Nørrebrogade 45 Kanalgården Fattiggården i Gelsted Fattiggården i Karrebæk Fattiggården i Rønnebæk Guldborgvej 51, 4990 Sakskøbing Biskop N. E. Balles barndomshjem Qvades Gård i Maribo Det gamle pakhus i Rødby Valløby Kirke Krukholmgården i Nakskov Skovfogedhuset i Svingelen i Nakskov Teglgården i Nakskov Fejø Mølle De Gamles Hjem i Sdr. Bjert Nordre Ringvej - Vandel flyveplads , Vandel - Bremersminde Nordre Ringvej - Vandel Flyveplads, Vandel - Bremerholm - nedrevet Nordre Ringvej Vandel flyveplads, Vandel - Englændergården - nedrevet Ranestedet Kvongvej 170 Vandværket i Rislev Vandværket i Hjulebæk Fodsporet Næstved- Slagelsebanen Højbygaard Sukkerfabrik Hovmands købmandsgård i Østergade 14B-C i Rødby Haraldslund i Højen Egernsund Kirke Sundgade Egernsund Kompagnihuset Lydum Mølle Outrup Mølle Henne Mølle Møllen i Henne Stationsby Digterpræsten Kaj Munk og Maribo Sct. Peders Kirke Vejlegade 39 i Nakskov Sct. Mortens Kirke Vejle Baptistkirke "Korskirken" Sct. Birgitta Kirke i Maribo Kaleko Mølle Fodsporet Fodby station Fodsporet Hyllinge Station Fodsporet Sprøjtehuset i Hyllinge Nakskov Roklub Nakskov Dampmølle Sandved Stationsby Husflidsskolen i Kragevig Jernbanestationen i Rødbyhavn Hovedgården Lystager Sortebrødrekloster Hjelmholt købmandsforretning Førslev Kirke Fyrendal Kirke Kvislemark Kirke Hjørnegård, Stubdrupvej 154, Højen Torndalgård, Tårnvej 77, Gl. Højen Højen Kirkevej 14 Horstedvej 8 Næstved Gråbrødrekloster Hastrup Mølle Tuesens Badstue Vester Mølle Give Mølle Oremandsgaard Gods Horreby kirke Farre Vandmølle Systofte Kirke Pomle Nakke Stationsbygningen på havnen i Stubbekøbing Fattighuset i Aastrup Sakskøbing sukkerfabrik Saxenhøj Latinskole Høj- og Landbrugsskolen i Nysted Rødbyhavns første Havneskole Hvejselvej 11, Jelling, Eliseholm Ting-Jellinge Kirke Torrig Station Grejs, Solbjerg Hårslev Kirke Torslunde Mejeri, Torslundevej 33 Torslunde Mejeri Torslundevej 19 Klakket Mølle, Ladhavevej 17 Errindlev Mølle, Errindlevvej 30 Holeby Mølle, Vestervej 3, Holeby Maglemølle Brandstrup Mølle, Brandstrupvej 93 Krønge Mølle, Frederiksmindevej 15 Fuglse Mølle, Møllevej 22 Nebbelunde Mølle, Nebbelundevej 35 Skørringe Mølle, pr. Ryde Vejleby Mølle og bageri, Vejlebyvej 39 Rødby Mølle, Møllevej Ny Broløkke Hovedgård Hverringevej 11 Stausø Mølle Østre Mølle, Nr. Nebel Hotel Skandinavien i Nakskov Vestre Mølle, Nr. Nebel Lunde Mølle Viby Hospital Viby Bygade 21 Majbølle kirke Ønslev kirke Maglebrænde kirke Nørre Ørslev kirke Sønder Kirkeby kirke Fredet gård på Viby Bygade 12 Skovhuset Bøgebjergvej 305 Bøgebjerg Hovedgård Bøgebjergvej 445 Sommerhaven Hverringevej 374 Hytteballegård Stavrevej 16 Ravelinshuset Stavrevej 40 Gåsehuset Stavrevej 278 Stavrevej 206 Stavregård. Stavrevej 306 Kudskehuset Stavrevej 512 Stavrevej 2 Stavrevej 3 Tidl. bolsted Stavrevej 4 Skippergården Stavrevej 6 Damgård Måle Bygade 8 Syregård. Måle Bygade 24 Mølleskovhuset Hverringevej 177 Errindlev første forsamlingshus, Rødbyvej 7 Errindlev forsamlingshus, Centralskolevej 8 Mallehuset Romsø Fyrpasserboligen Romsø Skolen Romsø Romsøgården Byen Romsø Mosebo Romsø Skovfogedhuset Romsø Ry Mølle Ry Åleværk Museumsskibet Gl. Turisten Gudenåbåden Knobskibe Øm Kloster - den kære ø Skeletterne fortæller historie - kirkegården på Øm Kloster Paradis på jord – klosterhaven i Øm Munkekanalen Fiskere på Mossø i 1900-tallet Vinkelhuset - Bøgebjergvej 327 Fjelstedgården i Den Fynske Landsby Vandmøllen i Den Fynske Landsby Væverhuset i Den Fynske Landsby Præstegården i den Fynske Landsby Torupgården i Den Fynske Landsby Den enlængede gård i Den Fynske Landsby Vindmøllen i den Fynske Landsby Sortebro Kro i Den Fynske Landsby Katterød Hospital i Den Fynske Landsby Bolstedet i Den Fynske Landsby Træskomagerhuset i Den Fynske Landsby Teglværket i Den Fynske Landsby Landarbejderhuset i Den Fynske Landsby Barkladen i Den Fynske Landsby Væbnergården i Den Fynske Landsby Husmandssted i Den Fynske Landsby Smedjen i Den Fynske Landsby Keglehuset i Den Fynske Landsby Brahesborgladen i Den Fynske Landsby Eskær Skole i Den Fynske Landsby Husmandssted fra Lunge Bjerge i Den Fynske Landsby Birkedommerfængslet i Den Fynske Landsby Havehuset i Den Fynske Landsby Sprøjtehuset i Den Fynske Landsby Maderup Vindmølle Fjelstedgården Landarbejderhus fra Fjellerup Førslevgård Davinde Vandmølle Væbnergården Tommerup Præstegård Hulegården Frederik Juels Skole Træskomagerhuset fra Vigerslev Målegård Måle Bygade 23 Skovgård Måle Bygade 48 Måle Brugs Måle Bygade 40 Viby Brugs Viby Bygade 2 Sandved Station Rytterskolen i Haldagermagle Brestenbro Kro Havehus fra Riisingsminde Væverhuset fra V. Lunde Katterød Hospital Torupgården Bladstrup Teglværk Klosterkanalen Naldal Sø rasteplads Vor Frue Kapel i Bredstenbro Bomhuset fra Langeskov Sortebro Kro Smedje fra Ulbølle Husmandssted på Turup Mark Birkedommerfængslet fra Liselund Husmandssted fra Lunge Bjerge Fuglebjerggård Grubbe Mølle Helligåndshuset Søndersø kirke Tøndehusslippe Grevens Mølle - Horne Gunderslev Kirke Vinstrupgård Kählers keramikfabrik Skovsgaard. Gyldenholm Kastrupgård Navigationsskole Harrestedgård Kathrineholm Gunderslevholm Holløse Mølle Kroslippen Fanø Krogård Brændevinsbrænderi / Saltværk Skibsværfter Abrahamsens hus Tinghuset Fanø Sparekasse Elektricitetsværk Ting- og arresthus Fanøhuse på Niels Engersvej Kirkeskib - Kølstrup Kirke Pillemøllen og Rugmøllen Realskole Håndværker-og Industriforening Borgerskolen Fanø Museum Hovedgaden 55 Posthus / Apotek Herluf Trollesvej 3 Labyrinten Sprøjtehuspladsen Mortensens Mølle Hallum Mølle Herlufsholm Kostskole Sparresholm Kikkebjerg Sognegården Brinchhjem Bækkeskov Fodbygaard Gavnø Grevensvænge Rosenlund Herregård Oldemorstoft Højerup gamle kirke Højerup kirke Tystrup Kirke Haldagerlille Kirke Holtug kirke Ll. Heddinge kirke Barklade i Tolsbjerg skov Svanninge Hospital Svanninge Kirke Stubmølle Spanskrør fra Sandager Skole Udstykningsgården Sdr. Randsig Husmandskolonier på Bækhusevej og Bahlvej Husmandskolonien på Randsigvej Degnestol fra Vester Åby Kirke Studenterhue fra Skt. Knuds gymnasium Tagmodel fra Odense Tekniske Skole Kragsbjerggaard Odense Universitet Gallemarkskvarteret Axelhus Stålgården Det Gule Pakhus Apostelhuset Næstved Kommunes administrationsbygning i Rådmandshaven Rådhuset i Teatergade Næstveds Gamle Rådhus på Sct. Peders Kirkeplads KTAS-huset Det Røde Pakhus Våbenbrødrenes Stiftelse i Jernbanegade Råd-, ting- og arresthuset i Næstved Hækkely, Vittarp Rosenfeldt Gods Iselingen Gods Nysø Gods Klintholm Gods Rådhuset i Stubbekøbing Vandtårnet i Nykøbing F. Generalens Lysthus ved Tromnæs Fuglebjerg Kirke Nakskov Brødfabrik Czarens Hus Faxe Bryggeri Sønderho Skole Sønderho Fattighus Skanderup sogn Fattiggård. Svanninge Centralskole Skibbroen m. Kompagniporten Urup Herregård Søpavillonen i Randers Allerslev Kirke Jungshoved kirke Beldringe kirke Bårse kirke Torvegade 4 i Varde Skibinge kirke Varde Vestbanegård Hindholm Privatskole Førslev Centralskole Krummerup Skole Hårslev-Ting Jellinge Fællesskole Arløse Skole Fuglebjerg Skole Tornemark Centralskole Susåskolen Skindmølledamme Varde Stålværks Administrationsbygning Skelby Kirke Rejnstrup Skole Frimurergården i Varde Holløse Skole Fyrendal Hovedgaard Varde Station Nørrejyllands Tøjhus Rygbjerggaard, Forpagtervejen, Erhvervspark Vandel Støvringgaard Kloster Fladbro Skov Fussingø Bruunshaab Papfabrik Digterhjemmet Lorenzens butik Sønderho Forsamlingshus Fanø Kunstmuseum Kalvekrogen Hannes Hus Kampmanns hus Sønderho Kro Fussingø Borgruin Granly, Hofmansfeldt, Infirmerivej, Vandel flyveplads E Bindstouw Kjællinghølgården Det Gamle Posthus, Jernbanegade 8 Sygehuset i Bredgade, Nakskov Sct. Clemens Kirke Oluf Bagers Mødrene Gård Frisvad Mølle Riddersalen ved Vestermølle Vildtbanestenen ved Vestermølle Den Schultzske Gård på Varde Torv Den Palludanske Gård i Varde Den Kampmannske Gård i Varde Hevringholm Isgård Katholm Skærvad Sostrup Brattingsborg Kvelstrup Møllerup Gods Laden på Vestermølle Stryget ved Vestermølle Mølledammen ved Vestermølle Kalvø i Skanderborg sø Møllehuset på Vestermølle Jævnstrømsgenerator på Vestermølle Sillasens Hus på Varde Torv Toldboden i Varde Rådhuset på Varde Torv Petersgård Gods Fuglsang Herregård Jernkilden ved Vestermølle Sporet ved Vestermølle Vestermølle ved Skanderborg Kancellihuset Minibyen i Varde Fuglebjerg Kro Vejle Teater Vejle Banegård Nakskov Børnehjem, Gasvej Abildtorpe Mose Hald Hovedgård Avlsgården Gl. Tingvej 3, Hvejsel, Højgaard eller Lille Højgaard Hvejselvej 38, Hvejsel, Hvejselgård Stiftsmuseet i Maribo Børnehjemmet på Skovsgårdsvej i Nakskov Votive ship from Kølstrup church Ulvehøjgaard, Amerikanerbanen, Erhvervspark Vandel Randbøl Vestergaard, Hærvejen 51, Randbøl The Franciscan hospital church in Odense Tørringvej 53, Hvejsel, Nedergård Tørringvej 76, Hvejsel, Østergård The home fires Glove-making in Odense Parish clerk’s seat of oak Graduation cap from Sct. Knuds Gymnasium, Odense Ryslinge Folk High-school Odense Technical College Odense City Hall Frisvadvej 44 Odense University Cane from Sandager School Frifeldtgård Koldinghus Staldgården Helligkorsgade 18 Helligkorsgade 20 Social- og Sundhedsforvaltningen Sct. Nicolai Kirke Borchs Gård Kolding Rådhus SEAS i Haslev Konsul Eff's Hus Hviidsminde Hejlsminde Sandstensfabrik - Et fabrikseventyr fra mellemkrigstiden Vandkraftværket - Harteværket Agtrup Mølle i Sdr. Bjert Brødremenighedens-hotel. Gl. Kongevej Theodor Hansens Sti Funktionærboligerne Det gule hus Gl. Kongevej 11 Nørregade 12 Lindegade 17 Lindegade 15 Nørregade 16 Lindegade 13-15 Lindegade 2 Lindegade 18 Kirkgårds Allle Brødremenighedens Kirkegård Jernbanegade Lindegade 33 Prætorius Torvet Lindegade 34 Nørregade 14 Lindegade 26 Lindegade 28 Lindegade 27 Lindegade 44 Haderslevvej Mindesten Gl. Kongevej Haderslevvej 25 Aller Kirke Kær Møllevej Stepping Kirke Mølbrovej 20 Fattiggården Aller Fattiggård Seggelund Hovedvej 16 Stepping Skole Stepping Midtpunkt Tystrup Rytterskole Fuglebjerg Forsamlingshus Dyrehavegård Koldinghus Margarinefabrik Skinderborghavegård/Skinderborg Huse Outrup Skole Vittarp Skole Bahl Skole Forskolen i Outrup Outrup gamle skole Kolding Sygehus Troldhedebanen Faxe Ladeplads station Blåbæk mølle Blåbæk mølle Skovløberhuset Skovmøllen Marielundspavillionen Gøhlmanns Mølle Nordbanegården Fuglebjerg Bibliotek Koldingvej 58 Fattiggården Tingskovhedevej,Høkkelbjerg kro Koldingvej Aller Mølle Tyrstrup Mølle Domænevej 16 Tyrstrup Vestervej Frørupvej 1. Steenskro Bojskov Skole Hvinderup Kro og Købmandshandel Frørup Kro og Købmandshandel Seggelund Kro Allervej Lunderskov Stationsmølle Aller Skole. Ødisvej-Taps Kirke Kathrines Minde Frørup Gl Skole Frørupvej 19 Krummerup Kirke Høkkelbjerg Skole Gendarm Huse Det Tyske Toldsted Bojskov Gård Kjeldegård Taps Skole Bjerndrup Skolevej 9 Højrup Landevej 37 Vandel Efterskole, Grindstedvej 37, 7184 Vandel Højvang. Måle Bygade 25 Bøgebjergvej 287. Skovfogedhuset Haldagerlille Rytterskole Gl. Rye Mølle Foerlev Kro De røde huse Politisk fange sognefoged Peder Rasmussen Randers Fattiggård Viby gamle forskole, Målebakkevej 76 Viby Forsamlingshus Målebakkevej 78 Johannes Møllers gård Tines hus St. Viby Smedje. Hverringevej 405 Statshusmandsbrug oprettet på Hverringes jord. 1864: Myten om Broager Kirke Niels Ebbesen og den kullede greve Vejrup Østre Skole Lundegård, Måle Bygade 51 Måle Bygade 52 Strandgård, Stengårds Stænge 4 Lillevang, Måle Bygade 46 Måle Bygade 37 Skolen på Ølkarsvej Restaurant Skovridergaarden i Nakskov Lykkegård Vejrup Vestre Skole Lunderskov Hotel Fattighuset i Højer Brandorffs gård Kronborg Middelaldergraven ved Vinderslev kirke Silkeborg Hovedgård Erik Glippings Jagthus Jægersborg Målebakkevej 98 Tvilum klosterkirke Tømmerbys nedlagte kirke Lindegård, Målebakkevej 32 Sct. Sørens Kirke Aalykkeskolen Sct. Sørens kilde Foerlev Mølle Hotel Australia Viby Sogns Andelsfryseri Målebakkevej 96 Kolding Realskole Trædballehus Lidobygningen i Vejle Præstø Kirke Odd-Fellow loge Tårnet Banegården - Kolding banegård Lunde Skole Lønne Centralskole/ Lønne Højskole Nr. Nebel Skole Nr. Nebel Realskole Tamdrup Kirke Nordre Toldbod - Nørregade 17, Maribo Søndre Toldbod, Søndergade 38, Maribo Pilgrimshuset Maribo, Klostergade 20, Maribo Januarstiftelsen, Klostergade 8 - 12, Maribo Maribo gamle Hospital, Brødregade 18, Maribo Det gamle Elværk, Banegårdspladsen 1, Maribo Sankt Birgitta Kloster - Refshalevej 81 Maribo Amts- og Byssygehus / Søndersøhjemmet Vorslunde gamle skole, gl. Skolevej 18 Vorslunde Skole Kokborg gamle skole, Damgårdvej 2 Øster Amlund Jernbanegade 29 Jernbanegade 44 Jernbanegade 30 - 1 Sydbank Hotel Kolding Præstegården i Hyrdestræde Slotssøbadet Nordeahuset Søndre Mølle Dollerup Mølle Bjert Station Agtrupskov Skole i Sdr. Bjert Bjert-Binderup Skole i Sdr. Bjert Agtrup Skole i Sdr. Bjert Sdr. Bjert Centralskole Fattiggården i Sdr. Bjert Thyregod Mølle Chr. Junchers Klæde- og Konfektionsfabrik Givskud Mølle Gadbjerg Mølle Enebjerg. Blæsenborgvej 123 Enebjerggård, Blæsenborgvej 131 Blæsenborg, Blæsenborgvej 158. Høgelund Mølle Grønbjerg Mølle. Stubbekøbing Borgerskole Ring Kirke Viby Gl. Præstegård/Sognegård, Viby Bygade 26. Gård, Målebakkevej 10. Tavlundvej 138, Taulundgård Stubberup Skole Alslev Skole Svalebækskolen Østskolen afd. Karise, Karisevej 39 Strandskolen Hylleholt Skole i Faxe Ladeplads Østskolen afd. Hylleholt Roholte Skole Vallebo Skole Tågerup Skole Store Linde Forskole Kissendrup Skole Vestskolen, afd. Terslev Elmue Forskole Store Elmue Skole Eskilstrup Skole Gersdorffslund Vrå Rytterskole Førslev skole Nykøbing F. Kloster Skimminge Kirke, Vestergade 4 i Maribo Jehovas Vidners Rigssal, Hjulsporet 21 i Maribo Missionshuset, Museumsgade 15 i Maribo Tog ulykke 1942 Svanninges Danske Skole Svanninge Forskole Svanninge Mark Skole Svanninge Mark Forskole Toftegårdsskolen Millinge Skole Millinge Forskole Millinge Gl. Forskole Faldsled Skole Måle Bygade 43 Måle Bygade 42 Møllegård, Maimosevej 86 Latinskolen/Katedralskolen Nykøbing F. Realskole Vestskolen, afd. Nordskov Skt. Joseph Søstrenes Skole Borger-og Almueskolen/Den Højere Borgerskole/Byskolen Lindeskovskolen Østre Skole Nørre Skole Ejegodskolen/Fjordskolen Nedlagt sprøjtehus Jehovas Vidners Rigssal, Kleinsvej 9 i Maribo Terrassehusene Bygninger ved Lotzes Have Familiebofællesskab Hotellet Domprovstegården Måle Skovhuse Kikkenborg Broløkke Huse Nedlagt gård, Maimosevej 174. Møllergården, Viby Bygade 7 Kirke Værløse Kirke Observatorierne i Præstø Gård, Viby Bygade 13 Lykkegaards gård Viby Bygade 16 Kastelsgård, Kastelvej 85 Mamrelund 67 Præstemarken Roneklint fyr Bøgestrøms fyr Hestekærgård, Blæsenborgvej 69 Lokomotiv- & vagonfabrikken Vulcan A/S Softline i Maribo Maribo Dampmølle Reciprotor - Maribo Medico Hospidana i Maribo Dansk Smergelfabrik i Maribo Bryggeriet Thor i Maribo K. Balling-Engelsen i Maribo Anderstrup Møbelfabrik Mejeriaktieselskabet Trifolium på Nørrebro og Brovejen i Maribo Maribo Sukkerfabrik Maribo Svineslagteri Falstria Horsens Klosterkirke Torvet Middelalderens nye bydel i Søndergade Byporten i Nørregade Børneasyl i Allégade 13 Generalgården Petersen & Sørensens tobaksfabrik Synagogen Den katolske kirke Voldsted ved Boller Vær Kirke Tirup Kirketomt Hvirring Kirke Farvergården i Ebetoft Eriknauer Ødekirke Sejet Ødekirke Uth Kirke Store Dalby Kirke Bygholm Sø Bygholm Teglværk Lovby Kirketomt Hjarnø Kirke Hjarnø Fyr Nim Kirke Jernalderfund Eslund - Kongeligt jagtslot As Kirke Palsgaard Nakskov Bibliotek i Klostegade Nakskov Handelsskole Halsted, Den Gamle Kro Halsted, Den Gamle Smedie og Smedieboligen Halsted, Graverboligen Halsted, Det Røde Hus Halsted, Tømrerboligen og Snedkerværkstedet Halsted, Kuskeboligen Halsted, Gartnerboligen Halsted, Det Lange Hus Halsted, Havehuset Halsted, Godskontoret med sidehus Halsted, Den tidligere Skovridergård Halsted Kloster, Den gamle Stald og Herskabsstalden Reventlow-asylet, Horslunde Kringelborg Skovløberhuset ved Højbygård Nysted gamle skole Det Gamle Rådhus Det ternede hus - et kampestenshus i Hirtshals Dorf Møllegård Bryggeriet Vendia Sct. Cathrine Kirke Den gamle Provstegård Brænderigården i Nørregade Hjørring Biografteater Købmand Riis' gård Rollotårnet Hjørring Børneasyl Hjørring Spædbørnehjem Jens Juel (1745-1802): Udsigt fra Sørup til Fredensborg Slot. 1782 Holme Olstrup station Glumsø station Næstved station Hedens Mølle Christiansminde Vikingetids boplads på Hejlsminde Strand Camping Hejls forsamlingshus Bandholm Station Østofte Mølle Lundby Mølle Ejegod Mølle Bøtø Nor Pumpestation Løkken Redningshus Hirtshals gamle Rådhus Hirtshals Rådhus Østskolen, afd. Rollo Det rullede hus Havnø Mølle Godthåb Hammerværk Nordsøværftet Richmond Hospital på St. Croix Lemvig Skibsværft Bælum Mølle Visborggård med renæssancepark Hjerritsdal Vandmølle Øster Sundby Mølle Vodskov Mølle Ryds Mølle på Fyrkat Vindblæs Mølle Als by og sogn Kelddal Mølle Randers-Hadsund Jernbane Lyshøj Mølle Sillerupvej 3, Neder Lert Felsted Kirke Risbjerggård Frederiksborg Slot Skanderup Valgmenigheds Kirke Barritskov Brejninggård Kolding Strømpefabrik Dalbygård Elektricitetsværket Agersbøl Allinggård Asmildkloster De Danske Mejeriers Maskinfabrik Øster Egesborg Brugs Administrationsbygningen i Faxe Hotel Klostergården, Rønnede Langebækgård Købmandsbutik Audiola Andelssvineslagteriet Øster Egesborg Brugs Stensby kirke, Peterskirken Stensby gl. Skole Langebæk plejecenter Kjeldgård Enkeboligen i Vemmetofte Finnehusene i Oksbøl Kalvehave Station og Kalvehavebanen Flyvergrillen Outrup Gl. Missionshus Villa Olsbæk Villa Sitka Greve Badehotel Bækgård Vardegård Brogård Hedely (tidl. Vesegård) Blågård Langagergård Grejs-Ulkærvej 33. Brejning kro Brejning kirke Sønderbygård Væggerskilde kirke Brejninggaard Spjald Station Vestergård Klintegård Bjergenggård Toftegård Korskildegård Dendrokronologisk undersøgelse af tømmer fra Tårnborg i Ribe Halsted smedie Kildegård Hovgård Revsmosegård Bækagergård Albani Karréen Fisketorvs Karréen Mosedegård Skanderup kirke. Gammeltoftegård Vildmosegård Toftholm Østergård Karlslunde Mejeri Åsagergård Astrup Ausumgaard Bytoftegård Vendalsgård Bidstrup Gl. Karlslundegård Karlslundegård Bakkegård Hedeboegård (tidl. Grusgård) Baldershøj Saftstationen: historien om roesatfproduktion i Mern Museerne i Fredericia Trinitatis kirke Sct. Michaelis kirke Sct. Knuds kirke Kalø Lunderskov jernbanestation. Seriefabrik for små motorer og arbejdernes marketenderi De fire produktionshaller Danmarks Port Bredstrup gamle skole Erritsø kirke Herslev kirke Lyng kirke Snoghøj højskole Pjedsted kirke Taulov kirke Skærbæk fiskerihavn Egeskov kirke Hakenør Voldsted Kringsminde Det hvide vandtårn Fredericia banegård Axeltorv Apotek Det Bruunske Pakhus Fredericia Gymnasium Social- og Sundhedsskolen Den gamle banegård Depotgården Meldahls rådhus Prinsens Port Granhaugen Spring Forbi Klinten Bindingsværker i Fredericia Rolles mølle Lyderslev kirke Finnehusene i Oksbøl Fredericia Brandvæsen Shell-raffinaderiet Jagtslottet Plums Tømmerlade Plums Købmandsgård Wedelslund Tyrrestrup Rakkerne i Bjørnemosen Ørbækgård Williamsborg Volstrup Våbensholm Ulfsund Vadskærgård Hellas Viumgård Udstrup Remissen Abildvig Feriekoloni Bisgård Bjellerup Ladegård Boller Brusgård Bustrup Bygholm Bækmark Constantinsborg Dejbjerglund Demstrup Dronningborg Eskjær Estvadgård Favrskov Frijsenborg Frijsendal Frisenvold Fævejle Gammel Ryomgård Gjessinggård Tvilumgård Vedø Vingegård Viskum Hejls Station Aakær Aabjerg Østergård (Salling) Østergård (Aarhus) Ørumgård Voldbjerg Ørslev Kloster Vennebjerg Mølle Grinderslev Kloster Gudum Kloster Hagsholm Handbjerg Hovgaard Hanstedgård Haraldslund Hegnet Herpinggård Herschendsgave Hersomgård Rakkerne i Dejbjergområdet Hessel Reberbanen Skjern Seinhuus Gods Himmestrup Hostrup Hvolgård Landting Lergrav Lundgård Lykkesholm Lynderupgård Lyngballegård Lyngbygård Lyngsbækgård Estruplund Mariager Kloster Marsvinslund Mattrup Meilgaard Moesgård Vosnæsgård Vindum Overgaard TOLDHUSET DEJBJERGLUND HELLIG KORS KLOSTER STAMPEN VANDMØLLESTED LØVSTRUPGÅRD RÆKKER MØLLE SLUMSTRUP MØLLEGÅRD SLUMSTRUP GÅRD HOVEN MØLLE SØNDER VIUM VANDMØLLE Skjern vindmølle VIUMGÅRD SKRUMSAGER AHLERGÅRD Vinderslevholm Vilhelmsborg Taarupgaard Tustrup Trudsholm Tjele Sødringholm Rolsøgård Rodsteenseje Ristrup Rathlousdal Rask Rantzausgave Randrup Rammegård EGVAD KIRKE Palstrup Pallisbjerg Overgaard Ormstrup Nørre Holmgaard Nissumgård Møltrup Kogehuset på Assens Havn Kabbel Stiernhielms Hospital Lønborggård Nørre Vosborg Skærum Mølle Løvenholm Sindinggård Sejlgård Rysensteen Rydbjerg Skerrildgård Serridslevgård Rydhave Rugård Kongsbjergskolen Munkegårdsskolen Det Kongelige Teater Københavns Politigård Københavns Idrætspark (Parken) Bagsværd Kirke Hardsdorffs hus Kanslergade Thorvaldsens Museum Kunstkammerbygningen Operahuset i Bredgade Moltkes Palæ Staldmestergården, Slotsholmen Erichsens Palæ Charlottenborg Roskilde Amtsgård Risø Sukkerraffinaderi, Sankt Olsgade 3-5 Christian den Fjerdes Bryghus Det nyeste Christiansborg Odd Fellow Palæet Skomagersvendebroderskabets Stiftelse, Istedgade 31 og Gasværksvej 25-27 Vestindisk Pakhus, Toldbodgade 40, København Asiatisk kompagnis pakhuse, Strandgade 25, Asiatisk Plads DGI-byen Østerbro Stadion, Idrætshuset og Øbro-Hallen Kildeskovshallen Brøndby stadion og Idrættens hus Dronningens Tværgade, Katolsk Kirke i Bredgade Holmens Kanal, Landmandsbanken Grøns varepakhus, Holmens Kanal Magasin du Nord City 2 Esbjerg Station Den kgl. Fødsels- og Plejestiftelse Det kgl. Opfostringshus Njalsgade, Brugsforeningens administration Helligåndshuset i København Højdebeholderen på Tinghøj Vestforbrænding Skolen ved Sundet Børnehaven i Amagergade Hvidovre Rytterskole Henning Larsens Gymnasium Kirurgisk Akademi, Bredgade Bryggergården Københavns Lufthavns terminal fra 1939 Vikingeskibshallen Toftegård i Herlev Københavns Råd- og Domhus Trøstens Bolig Christiansborg Slotskirke Kvindernes Bygning Kancellibygningen Huset i Magstræde Fredensborg Slot Cafe a Porta Savoy Hotel TV-Byen, 2860 Søborg Lille Mølle på Christianshavn Ledøje Kirke Sankt Jørgensbjerg Kirke Kiosken på Kongens Nytorv Frederikskirke / Marmorkirken Prinsens Palæ (nuv. Nationalmuseum) Det Gule Palæ Palæet i Roskilde Hotel Prindsen Kastrup Lufthavn Frederiks Hospital, Bredgade Sankt Hans Hospital Herlev Sygehus Hvidovre Hospital Bellahøjhusene Brøndby Strand Høje Gladsaxe Overformynderiet Absalons Borg Bastruptårnet Carsten Niebuhr Forskningscenter, Københavns Universitet Præstegården ved Høje Taastrup Kirke Gemini Residence 8Tallet Herningsholm Quistrup Karlslunde Mølle Ny Skivehus Møgelkær Kaas Kærgårdsholm Kærbygård Krabbesholm Kollerup Karmark Afholdshotellet Degneskolen Præstegården Kommunekontor Karlslunde Skole Brugsforeningen Kulturmiljø: Frederiksdal herrregårdslandskab Forsamlingshuset Enighedslyst Toldbodhus Greve Hospital Høgholm Brattingsborg Timgård Tanderup Tammestrup Søndervang Sønder Holmgård Stubbergård Stenalt Næstelsø Degneskole 1722-1854 Mejslingvej 21, Vilhelmshus Bodilsminde, Jerlevvej 26 Næstelsø gl. skole 1854-1926 Næstelsø skole 1926-1993 Engmarksvej 19, Jerlev Korsgade 11 Dybvad Holbækgård Holmgård Ingvorstrup Jensgaard Willemoesgården Hindsels Skærsø Sophiendal Mejslingvej 25 - Damkjærhus, her lå Jerlevs første skole efter Skoleforordningen 1814 Skaføgård Jungetgård Kalbygård Krogsdal Clausholm Hald Rosenholm Søllestedgård Gammelgaard Skeltofte Sødal Søbygård Staarupgaard Strandet Strandbjerggård Stougård Stenumgård Stensmark Stensballegård Spøttrup Skaarupgaard Nørgård Østergaard (Favrskov) Skjern Bredeslippe 8 Skibbroen 11 Fahl Kro Hattemagerhuset Lyngvig Fyr og Klittens landskab Kulturmiljø: Skovnæs og Bangs Have ved Maribo Løjstrup Ulstrup Kulturmiljø: Maribo Klosterby Strandgaarden Vedersø Kirke Hover Kirke Muldbjerg Mølle Dommergården Lokomotivførerbolig og Vandtårnet Karlslunde Feriehjem Casa Sana Ussinggård Hartmanns Hus Axelhus i Rødby Alslev Smedje Merringgård Mindestenen i Gjorslev park Jordrup forsamlingshus Hjortkær-Jyllerup skole Hjortkær skole Kornmagasin fra 1850 i Bandholm Parkhotellet i Bandholm Lønstrup gamle Biograf Eriksminde Gersagergård Hyldegård Østergård Hegnsgård Skelmosegård Strandgård Parcelgård Søager Grønnegård Lille Mølle Ludvig Mylius-Erichsens Hus Gamtofte Kirke Roust skole Seggelundgaard, Seggelund Hovedvej Bodilsminde mengvej 50 Hjelsminde Hørregaard Hørregårdvej 6 Rønnebæksholm Lundemosegård Agergård Akselhus/Strygejernet Akseltorv 6-8 Rousthøje skole Grimstrup skole Eskilstrup Kirke Gyldenbjerg Kirke Idestrup Kirke Nykøbing Nordre kirkegård Grimstrup skole (Lilleskolen) Mosede Kirke Strandgård Højby Forsamlingshus Torsted kirke set fra vejen. Vennergård Vestjyllands højskole - Vesttarp Lollandsbanen og Søllested som stationsby Baggersmindelejren Søvang Dragør Badehotel Dragør Kirke Byens hus Turistkontoret Strandhotellet Kogehus og smedje Karantænehus og toldbygning Rousthøje brugsforening Gammelkjøgegaard Henne Andelsmejeri, Stausø Faxe Kommunes Rådhus Kejserlodsens hus Guldgraverens hus Skibsredernes bolig Dragør Bistro Elisenborg E. C. Hammersvej Dragør Lodseri Den gamle Fattiggård Tankområde Vestencienten Nørrekær 10-20 - sikringsrum Skolen ved Milestedet - sikringsrum Rødovre Gymnasium - sikringsrum Hendriksholm Skole - sikringsrum Valhøj Skole, sikringsrum Rødovre Bibliotek, sikringsrum Carlsro, sikringsrum Nyager Skole, sikringsrum Tinderhøj Skole, sikringsrum Skovmoseskolen, sikrumsrum Islev Skole, sikringsrum Rødovre Skole Fodby Forsamlingshus Almagergård - Næstved golf klub Forskolen Saltø Skovvænge Spar-nøje kro Sandagergård Dyremosegård Baunegård Bækmosegård Nordgård Bjergbakkegård Katrinelund Saltø gods Den Plessenske skole Haurvig redningsstation Fodby hovedskole Provstgårds hus TATOL Hovedgaden 17 Bandholm Elektricitetsværk DANA Det Wichfeldske Enkehus Rådhuset fra Nykøbing F. Kommune Karlslunde Landevej 21 Mekanikerværksted Karlslunde Landevej 19 Sygekassekontor Karlslunde Landevej 9 Beboelse og autoværksted Karlslunde Landevej 28 Malerforretning Højlund Huse Reberbanen Velling præstegård Skyhedevej 11 6855 Outrup Køge Bugt Kro Søfryd Højby Kro FDFhuset Nordstjernen Tysk Toldbygning Skovrup Nørrevej 14 Skovrup Kærmøllevej 69 Kærmøllevej 80 Tysk toldsted 1895-1906 Kærmøllevej 87 Kærmøllevej 85 Kærmøllevej 83 Trappendal Tysk gendarmbolig Østervang Vojumvej 45 Stepping Højrup Overskovvej 11 Højby Fattighus Bjergby - Mygdal Fattiggård Skjøttrup Fattiggård Hjørring Fattiggård Houstruplund Vejle Søbadeanstalt Caroline Smiths Minde Møllegade Helnæs Fyr Bandholm Skole Lindved Mølle og mølledam Bågø Kirke Bakkegården. Villa Skrænten Annebergvej 21 Øxnebjerg Vindmølle Børnehjemmet på Fuglsangsvej Palads-Teateret Aalborg Drengehjem