Bygholm Teglværk


På et kort fra 1700-tallet er teglværket tydeligt afsat nord for Bygholm Mølle og lige nord for Bygholm Å. ©Horsens Museum


Teglværket har ikke altid ligget det samme sted ©Horsens Museum


I 1989 fandt man en gammel teglovn, da der skulle bygges en ny hal til herregården Bygholm. ©Horsens Museum


I den østlige fyrgrav stod opstablede tagsten fra den sidste brænding. Ovnen er dateret til 13-1400-tallet ©Horsens Museum

Intro

På dette smukke sted lå Bygholm Teglværk indtil 1996. Teglværkets historie kan spores helt tilbage til 1300 tallet, men har flyttet rundt. Det har ligget på dette sted i mindst 200 år.

Bygholm Teglværk
Bygholm Teglværks historie kan med stor sandsynlighed føres tilbage til 1300-tallet. Det har gennem tiden været placeret forskellige steder i området, men det kan med sikkerhed siges, at teglværket har ligget på dette sted i mindst 200 år. Omkring 1765 fik herregården Bygholm ny ejer. Han hed Lars Thygeson og var en meget driftig mand. Han opførte blandt andet den hovedbygning, der endnu står idag. Til formålet skulle anvendes store mængder af tegl, og Lars Thygeson genoprettede derfor Bygholm Teglværk omkring 1770. Lergraven
Leret til teglværket blev hentet i området mellem Lovbyvej og Silkeborgvej, og blev fragtet på en tipvognsbane. Lergravene blev ikke fyldt op efter brug og de er idag en biotop for både planter og dyr. Stedet kaldes idag Ulvedalen.

Teglovn
I 1989 fandt man en gammel teglovn, da der skulle bygges en ny hal til herregården Bygholm. Teglovnen var godt bevaret med fire indfyringskanaler og indfyringsåbning i både øst- og vestende. Ovnen havde kampestensfundament og kampestensmure mod nord og syd. I den østlige fyrgrav stod opstablede tagsten fra den sidste brænding. Ovnen er dateret til 13-1400-tallet. Det tidlige teglværk har givetvis været knyttet til Bygholm Voldsted og har måske været anlagt allerede i forbindelse med Erik Menveds første borgbyggeri i 1313.

Det er usikkert, hvor og om der i det hele taget er blevet brændt tegl på Bygholm i perioden mellem de to kendte teglværker. I 1956 blev ved en udgravning fundet dele af fundamenter af en bygning af tegl nord for Lovbyvej dateret til 1500-tallet. Tolkningen af anlægget er ikke sikker, men der kan være tale om endnu et teglværk ved Bygholm.