Bygholm Sø Voldsted


Vinterbillede af Bygholm Sø Voldsted. Set fra øst. Fot. Horsens Museum

Intro

En lille bakke, der som et næs stikker ud i Bygholm Sø, er sandsynligvis skabt af menneskehænder. Og meget tyder på, at der er tale om et lille voldsted fra middelalderen.

Før Bygholm Sø blev skabt i 1918, med det formål at lave vandkraft, lå bakken frit på kanten af den sumpede eng. Banken lå uden for skoven og i engen rundt om sås lave grave. Disse grave formodes at være rester af voldgrave.

Gravene er sammen med de tæt liggende store sten, som ses i vandkanten ved bakken, de kraftigste beviser for, at der må være tale om et voldsted. Om voldstedet er en forgænger for Erik Menveds Borg også kaldet Slangebjerg inde i den nuværende Bygholm Park, eller der er tale om en samtidig forpost, ved man intet om. Der er nemlig aldrig foretaget nogen arkæologiske undersøgelser, og der kendes heller ingen fund af genstande fra stedet.

I dag er banken et yndet udsigtspunkt over søen, hvor bænke giver mulighed for et lille hvil på skovturen.