Bygholm Sø


Bygholm Sø er kunstigt anlagt og en del af den store Bygholm Ådal. ©Horsens Museum


I 1918 blev åen opstemmet med en dæmning - nuværende Schüttesvej (Den røde cirkel på kortet, der er fra ca. 1930)©Horsens Museum


Højdemodel af landskabet vest for Horsens. Den stiplede linie markerer gletsjerens rand. Den mørkrøde farve på kortet markerer de højeste bakker. Bygholm Sø er markeret med rød cirkel. Søen og åsystemerne er gule. ©Horsens Museum


Den eneste mølle, der har ligget i forbindelse med Bygholm Sø er Bygholm Vandmølle. Møllen kendes tilbage til 1600-tallet og blev først nedlagt, da Bygholm Sø blev anlagt i 1918. ©Horsens Museum

Intro

Bygholm Sø er kunstigt anlagt i 1918 og en del af den store Bygholm Ådal. Bygholm Sø er ca. 2600 m lang. Søens gennemsnitsdybde er 1,7 m.

Bygholm Ådal ligger i en stor lavning i landskabet mellem Horsens og Rask Mølle. I bunden af dalen løber Bygholm Å. Ådalen står med stejle skrænter. I 1918 blev åen opstemmet med en dæmning - nuværende Schüttesvej. Samtidig blev der bygget et elektricitetsværk, der blev drevet vandkraft. Værket fungerede indtil 1959 og er nu revet ned. Bygholm Sø er ca. 2600 m lang. Søens gennemsnitsdybde er 1,7 m.
Lavningen, som Bygholm Ådal ligger i, er skabt af en gletsjer, der strakte sig ind i landet fra Horsens Fjord. Langs gletsjerens rand blev dannet en stor vold af sten, grus og sand. Dette fænomen kaldes randmoræne.Området omkring Bygholm Å har altid været attraktiv for bosættelse. Det ses blandt andet ved, at der har ligget ni vandmøller i åsystemet. Den eneste mølle, der har ligget i forbindelse med Bygholm Sø er Bygholm Vandmølle. Møllen kendes tilbage til 1600-tallet og blev først nedlagt, da Bygholm Sø blev anlagt i 1918. Bygholm Vandmølle var mølle for Horsens By, og borgerne var indtil 1878 tvunget til at få malet deres korn her, hvor der blev bygget endnu en mølle i byen.