Bygholm


Bygholm. Bygholm


Bygholm, sten. Bygholm


Bygholm på afstand. Her har der engang været en bygning

Intro

Voldstedet Bygholm ligger i Horsens ved et større parkanlæg. Den kunstigt opbyggede borgbanke, der måler ca. 35 gange 35 meter, hæver sig højt over det omgivende terræn. Oprindeligt har der været en voldgrav omkring...

Voldstedet Bygholm ligger i Horsens ved et større parkanlæg. Den kunstigt opbyggede borgbanke, der måler ca. 35 gange 35 meter, hæver sig højt over det omgivende terræn. Oprindeligt har der været en voldgrav omkring. Ved arkæologiske undersøgelser i 1920 og 1950'erne har man fundet rester af tre bygningsfløje omkring en brolagt gårdsplads. Det er formentlig bygninger fra senmiddelalderen og renæssancen, men der har uden tvivl ligget endnu ældre bygninger på samme sted. Bygholm blev nemlig anlagt allerede i 1300-tallet af kong Erik Menved. I 1617 bestemte Christian den Fjerde, at borgen skulle rives ned. ''Erik Menveds tvangsborge'' Erik Menved, der regerede fra 1287 til 1319, havde store problemer med især den oprørske jyske adel. I 1313 brød voldsomme stridigheder ud, og kongens hær tabte et slag udenfor Kolding. Kongen samlede dog snart en ny hær, bestående af blandt andet tyske lejetropper, og nu lykkedes det at slå oprørernes hær. I Ribeårbogen er det noteret, at kongen for at kue de nørrejyske bønder "førte en hær til Horsens. Her byggede han borg og underkuede dem". Der er uden tvivl tale om Bygholm. På den tid var der flere af den slags tvangsborge. De skulle først og fremmest sikre kronens magtstilling overfor landets egne indbyggere og forhindre oprør.