Bygholm


Bygholms klassicistiske hovedbygning som stammer fra 1775 blev i 1928 indrettet til hotel af Horsens kommune og under 2. Verdenskrig blev hotellet anvendt af tyske soldater.

Intro

Tæt på centrum af Horsens ligger herregården Bygholm og det dertilhørende parkanlæg. Bygholm hørte tidligere til kronens besiddelser, og man kan den dag i dag stadig se rester af en tidligere kongeborg i parken. Parken er frit tilgængelig for offentligheden og herregården drives i dag som hotel.

''Historien om Bygholm'' I 1313 nedkæmpede Erik Menved et stort bondeoprør i Jylland og pålagde de oprørske bønder at opføre fire kongelige borganlæg, hvoraf Bygholm menes at være et. Bygholm indgik således i kronens ejendom og fungerede som kongeligt lensmandssæde frem til 1617. Bygningerne var imidlertid blevet så medtagne, at Christian 4. (1577-1648) i stedet udlagde det nærliggende Stjernholm til lensmandssæde. Bygholm fortsatte som ladegård under denne. Efter svenskekrigene kom kronen i økonomiske problemer og måtte i 1661 sælge Stjernholm og herunder Bygholm. I 1766 gik Bygholm i arv til Lars Thygesen, der viste sig som en dygtig landmand og gennemførte en række reformer på godset. Han ægtede sig til betydelige midler gennem sin hustru Abel Marie de Lichtenberg. Da brodersønnen Niels Emanuel de Thygeson overtog Bygholm i 1809 gik det imidlertid ned ad bakke, og Bygholm endte på tvangsauktion i 1830. Siden 1928 har Bygholm været ejet af Horsens kommune, der indrettede de herskabelige bygninger til hotel. Under 2. Verdenskrig (1939-1945) blev hotellet brugt til indlogering af værnemagtens soldater. ''Markante ejere'' 1313-1661: Kronen 1766-1809: Lars Thygesen 1809-1830: Niels Emanuel de Thygeson 1928- : Horsens Kommune Læs mere om Bygholm på [http://danskeherregaarde.dk/nutid/bygholm danskeherregaarde.dk]

''Hovedbygning'' Den nuværende hovedbygning er opført af Lars Thygesen og Abel Marie de Lichtenberg i 1775 med Anders Møller som bygmester. Hovedbygningen fremstår med tre hvidkalkede fløje i én etage og en høj kælder under hovedfløjen. Bygholm er et udmærket eksempel på jysk senbarok. I 1313 blev en af Erik Menveds fire borge formentlig opført på Bygholm. Den lå nogle hundrede meter nordøst for den nuværende hovedbygning. I dag findes kun borgbanken og enkelte dele af fundamentet fra den tidligere kongeborg. ''Omgivelser'' Bygholms trelængede avlsgård åbner sig på symmetrisk vis mod vest, hvor den er placeret aksefast med hovedgården. Øst for hovedbygningen breder Bygholms imponerende park sig ud over hele 50 hektar land. Parken blev anlagt i 1812 efter engelsk havestil, hvilket kommer til udtryk gennem de mange snoede stier, små søer og parkens generelle asymmetriske form. Parken ejes i dag af Horsens kommune og er frit tilgængelig for offentligheden. Omkring år 1900 blev Bygholms jorder anvendt til udstykning af forstæder til Horsens. ''Bygninger og gods'' 1313: Erik Menveds borg opført efter bondeoprør 1617: Bygholms bygninger nedrevet og lensmandssædet flyttet til Stjernholm 1775: Nuværende hovedbygning opført 1812: Park anlagt 1928: Bygholm indrettet som hotel

''Fakta'' Adresse: Schüttesvej 6, 8700 Horsens Kommune: Horsens Tidligere: Skanderborg Amt, Nim Herred, Hatting Sogn Ejer i 2017: Horsens Kommune Funktion 2017: Hotel Størrelse 2017: - Offentlig adgang: Offentlig adgang til parken Fredning: Hovedbygningen er fredet

''English'' The manor Bygholm and its large and impressive garden is located close to the center of Horsens city. From the Middle Ages and onwards to the beginning of the Absolutism (1660-1849), Bygholm was the possession of the Crown. To this day we still see the remains of a former royal castle in one part of the garden. In 1928 Bygholms classicist main building was rearranged as a hotel for Horsens municipality and during World War II the hotel was used by German soldiers. Today Bygholm still operates as a hotel and the park is open to the public.

''Sendt til publicering'' undefined

''Sendt til publicering'' undefined

''Sendt til publicering'' undefined

''Publiceret''