Byfogedsøen i Nakskov


Byfogedsøen, oversvømmelse i 1956


Byfogedsøen, opmåling til stadionbyggeriet


Byfogedsøen, kloakfældningsbassin


Byfogedsøen, oversvømmelse ved Lejerbo og FDF-huset


Opfyldning af Byfogedsøen i forbindelse med anlæggelse af stadion, kolonihaver og skolehaver.

Intro

På området nord for byen, hvor Nakskovs Stadion ligger nu, lå Byfogedsøen engang.

Et engdrag af den såkaldte Byfogedsø ved det gamle voldparti i Nakskov kaldes Brudesengen. Oprindelsen dertil er følgende: Et bryllupstog fra den anden side af søen sejlede over mod Nakskov, hvor vielsen skulle finde sted. Men bruden, der ufrivilligt førtes til brudeskamlen, så sit snit til at springe i søen. Brudgommen sprang resolut efter for at redde hende, men søen tog dem begge. Stedet, hvor de drev i land, fik navn af Brudesengen. Kilde: Folkeminder i Nørreherred af Alan Hjort Rasmussen

Nord for Nakskov lå Byfogedsøen. Søen lå mellem stisystemet Blegen imod øst og A.E.Hansens vej imod vest. Området er stadig meget lavtliggende, og der pumpes stadig for at sænke grundvandet.
Byfogedsøens Afvandinglag afvander hele området ved Stadion og Idrætscenteret samt et stort opland nord for byen.

Efter skybrud og tøbrud har områderne flere gange gennem årene været oversvømmet, men i de fleste tilfælde har Byfogedsøens Pumpestation, der ligger bag elværket, kunnet holde vandnivauet nede.
I marts 1956 gik det imidlertid rigtig galt. Boligblokkene i Lejerbo og Kløvervænget fik fyldt deres kældre, hele Stadions område blev oversvømmet, Boldklubbens hus fik vand i kælderen, og man mener, at der var 1.000.000 tons vand i det oversvømmede område. På engene nord for Bregnevej var der så meget vand, at flere morede sig med at ro rundt i diverse robåde. Der gik 8-9 dage før pumpningen kunne indstilles.

Nakskov Idrætscenter blev i august 1989 oversvømmet, hvilket bevirkede skader for 7 mill. kroner, og igen i september 1994, var der oversvømmelse, der dog ikke gav skader for så mange penge som i 1989.

Fra 1. jan. 1997 overtog Nakskov Kommune det private Byfogedsøens Afvandinglag, og forbedrede pumpestationen for at forhindre de store oversvømmelse og skader på bl. a. Idrætscenteret.
Parkeringspladsen er forsynet med et net af dræn, og gennemskæres desuden af større regnvandsledninger.


''Afpubliceret'' d

''Publiceret''

''Afpubliceret'' f

''Publiceret''

''Afpubliceret'' undefined

''Publiceret''

En kilometer uden for de beskyttende volde anlagde den jødiske del af Nakskovs borgere i 1700 en begravelsesplads. Begravelselsespladsen lå så langt uden for byen langs vejen til Tårs, at den nærmeste nabo var den store Byfogedsø, som omkransede Nakskov. Begravelsespladsens placering uden for Nakskov fæstning og volde kan skyldes at byen på dette tidspunkt ikke kunne rumme en ny kirkegård, eller det kan være på grund af de begrænsninger, der herskede for jøder med hensyn til at erhverve grundstykker i byerne.