Byens kag


Detailscanning fra Braunius: Fisketorvet

Intro

På Fisketorvet, som i mange år også kendtes under navnet Justitstorvet, fordi man her holdt byting, stod byens kag. Kagen var en pæl, hvorved forbrydere blev straffet.

En af de udbredte midler til at straffe forbrydere i den tidlige moderne by var piskning eller kagstrygning. Denne betegnelse kom af den pæl, hvortil man lænkede de, der havde forbrudt sig mod fællesskabet og skulle sone deres brøde ved kagstrygning eller, som man sagde, ved at miste huden. Kagen fungerede samtidig som en form for skamstøtte. Havde byens borgere eksempelvis forbrudt sig mod regler og standarder ved at sælge undervægtige varer eller lignende kunne man som straf nagle nogle af deres ejendele til kagen. Der er også eksempler på, at man har fæstnes afklippede hårlokker fra kagstrøgne skøger til kagen. I 1545 dømtes en falskner i Odense til ”at stubbes til Kagen og dertil at miste 2 fingre og samme to Fingre at slaaes paa Kagen, at andre som saadant ville sig til fordriste, maa deraf lære, saadan, Forræders Stykke ikke at bruge".
I Odense stod kagen stod på justitstorvet, der var det gamle fisketorv. Kagen i Odense havde form som en kriger – en slags Rolandsfigur - som det fremgår af Braunius kort fra 1593.