Byens husIntro

Dragør Museums bygning var siden 1700-tallet en slags rådhus for Dragør. Her mødtes byforstanderskabet og forvaltede f.eks. bjergning af grundstødte skibe i Øresund. I dag rummer bygningen Dragør Museum.

Den ældste del af huset kan stamme helt tilbage fra 1682. I 1810 blev det omtalt som ”Byens Sejlmager- og Materielhus”. Huset blev også brugt at Dragørs bjergningsvæsen. Bjergerne hjalp skibe, der var gået på grund i Øresund, ved at bjerge deres last over i mindre både og pramme. Tidligere havde huset et udkigstårn, hvorfra bjergene holdt øje med, og der gik skibe på grund i farvandet udenfor. I huset holdt Dragør Byforstanderskab sine møder, indtil Dragør fik et egentligt rådhus i 1914. Forstanderskabet bestod af udpegede mænd og først i 1910 fik Dragør en kommunalbestyrelse valgt ved afstemning, som i andre byer. Efter i en periode at have været værksted, overtog det nystiftede Dragør Museum huset i 1932 efter en gennemgribende restaurering. Det fortælles, at husets skorsten blev snoet, for at uvedkommende ikke skulle kunne lytte med ved møderne. Den har dog næppe haft en egentlig funktion, men er blot en form for udsmykning.