By og land af Hugo Liisberg


Land og By står ved indgangen til Østre anlæg. Den er udført af Hugo Liisberg, støbt i cement.

Intro

Hovedparten af de skulpturer, der står i byen, er støbt i bronze, men i midten af trediverne var der ønske om at benytte cement til et arbejde. Cementbyen Aalborg ville dermed gerne vise, at materialet også bruges til kunstneriske frembringelser.

Valget faldt på Hugo Liisbergs gruppe "By og land", der ville koste 20.000 kr. at få støbt. I første omgang var det meningen, at den skulle placeres ved "Nye Danskes" nordfacade på Vesterbro, men resultatet af en række forhandlinger blev, at gruppen blev stillet op på hjørnet af Østerbro, Vangs Allé og Teglværks Allé. Gruppen forestiller en ung maskinarbejder, der rækker en skruenøgle til en landmand, som står ved siden af en traktor. Omkring disse to typer, der repræsenterer by og land, er placeret en kalv, et får og et lam samt to gæs. På den øverste kant af den firkantede sokkel står: VED SAMARBEJDE MELLEM HIMMERLAND OG VENDSYSSEL SKABTES AALBORG. På soklens tre sider er der relieffer af en fiskekutter, en plov og Aalborgs byvåben, mens den fjerde side er forbeholdt givernes navne: Aalborg Portland-Cement-Fabrik, Aktieselskabet Cimbria, Cementfabrikken Dania, Portland Cementfabrikken Danmark, Portland Cementfabrikken Norden og Nørresundby Portland Cementfabrik.

Afsløringen fandt sted den 25. september 1935. Desværre var det øsende regnvejr den dag, og den officielle højtidelighed ved skulpturen på Østerbro blev derfor ganske kort. Resten af festen foregik i Kildens lokaler, hvor direktør E. Boeck-Hansen på cementfabrikkernes vegne udtalte sin glæde over, at fabrikkerne, der udgør en vigtig del af byens industri, havde fået lejlighed til at sætte et varigt minde i et fint kunstnerisk arbejde. I den forbindelse var det helt i givernes ånd, at Liisbergs arbejde var blevet støbt i cement, som dermed har bevist, at det kan bruges til endnu et formål. Hugo Liisberg, der også deltog, sluttede sammenkomsten med at sige:- Det har været mig en glæde at udføre dette værk. Materialet er fornuftigt og rigtigt. Cementen er ganske ypperlig, og det bliver sandsynligvis fremtidens materiale til Kunstværker, fordi den er billig og smuk