Bustrup


Herregården Bustrup udgør et smukt symmetrisk anlæg med en nord-sydgående akse mellem den trefløjede hovedbygning og avlsgården.

Intro

På landevejen mellem Håsum og Lem på Salling finder vi herregården Bustrup, der i dag fungerer som opholdsted og dagsskole for børn og unge. Bustrup har blandt andet tilhørt Tyge Krabbe, som var stærkt involveret i Grevens Fejde, hvor en bondehær i 1534 nåede frem til Bustrup og nedbrændte gården.

''Historien om Bustrup'' Siden midten af 1400-tallet og frem til 1606 var Bustrup i Krabbe-slægtens eje. En af de mere markante ejere af denne slægt var den navnkundige Tyge Krabbe, som var blandt hovedmændene i adelsoprøret, der i 1523 drev Christian 2. (1513-1523) ud af landet. Under Grevens Fejde (1534-1536) gik det så galt, at jyske bønder nåede frem til Bustrup og brændte den ned til grunden. Bustrups videre ejerhistorie er dog noget mindre drabelig. I 1651 blev gården overdraget fra kronen til Leonhard Marselis og Albert Baltzer Berns, som betaling for gældsposter. I 1764 blev Bustrup solgt til Peder Skow, som på trods af de fremsynede tider døjede med en håndfuld opsætsige bønder og fik dem sat i tugthuset. Arbejdsministeriet købte i 1941 Bustrup og indrettede bygningerne som ungdomslejr. Efter en periode som Tvind-efterskole, fungerer herregården i dag som opholdssted og dagsskole for unge mennesker og børn med vanskelige opvækstvilkår. ''Markante ejere'' 1454- : Jens Olufsen 1511-1541: Tyge Krabbe 1764-1776: Peder Skow 1970- : Tvinds lærergruppe Læs mere om Bustrup på [http://danskeherregaarde.dk/nutid/bustrup danskeherregaarde.dk]

''Hovedbygning'' Forud for den nuværende hovedbygning stod et bindingsværkshus som Tyge Krabbe opførte i 1521 og Christen Holck lod ombygge i 1626. Den nuværende, trefløjede hovedbygning i hvidkalket grundmur blev bygget af Peder Skow i 1766. I sin nuværende form fremstår Bustrup i historicistisk herregårdsstil, med præg af en ombygning fra slutningen af 1800-tallet hvor bygningen blev tilført kamtakkede gavle. ''Omgivelser'' En lille runddel pryder den hævede og pigstensbesatte gårdsplads mellem hovedbygningens tre fløje. Selve hovedbygningen åbner sig mod syd, hvor den ligger aksefast med et stort trelænget avlsanlæg. Området omkring herregården er præget af marker samt græsgange. Få kilometer mod syd bugter Sønder Lem Vig sig ind fra Venø Bugten. ''Bygninger og gods'' 1521: Bindingsværkshus opført 1626: Ombygning af bindingsværkshus 1766: Nuværende hovedbygning opført Ca. 1880: Ombygning af hovedbygning i historicistisk stil. Avlsgård opført.

''Fakta'' Adresse: Sønder Lemvej 3, 7860 Spøttrup Kommune: Skive Tidligere: Viborg Amt, Rødding Herred, Ramsing Sogn Ejer i 2017: Selvejende institution Funktion 2017: Skolebrug, daginstitution, sociale kulturelle tilbud Størrelse 2017: - Offentlig adgang: Ingen oplysninger Fredning: 2017: Ingen fredningsstatus

''English'' On the highway between Håsum and Lem on Salling we find the manor Bustrup, which today serves as a school for children and young people with special needs. The manor provides a beautifully symmetrical facility with a north-south axis between the three-winged main building and the farm buildings. Bustrup belonged to Tyge Krabbe, who was one of Denmark more prominent noble men in the 16th century. He was heavily involved in the Count's Feud 1534-1536, during which a peasant army reached Bustrup and burned down the manor.

''Sendt til publicering'' undefined

''Sendt til publicering'' undefined

''Publiceret''