Buste af Anton Kvist af Christian Warthoe

Intro

Chicagos danske Nationalkomité og det danske blad i Chicago 'Den danske Pioneer" med Fred. L. Hansen i spidsen sluttede i foråret 1964 en indsamling, der skulle skaffe penge til opstilling af en buste af dansk-amerikaneren Anton Kvist i Aalborg.

''Afsløring'' Der indkom de nødvendige 14.000 kr., og busten blev afsløret ved en højtidelighed den 3. juli 1964. Når busten blev opstillet i Aalborg og ikke i Nibe, som var Anton Kvists fødeby, er årsagen den, at dansk-amerikanerne specielt ville hylde hans indsats for Rebild-festlighederne. Busten blev placeret på en granitsokkel midt mellem Aalborghallen og den brede gang, der fører fra Vesterbro til jernbanetunnelen. På soklen står foruden navnet Nibe 1878 (hans fødeår) og Chicago 1965. Kvist døde den 28. januar 1965. Desuden er indhugget følgende vers. De lyse Hjemlandssange, der fødtes i dit bryst, gav trøst og mod til mange af os, på Nylands kyst. J. Christian Bay. ''Anton Kvist'' Anton Kvist tog som udlært murer til USA i 1901. Her opdagede han sine evner for at skrive, og han begyndte et omfattende forfatterskab, både digte, noveller og artikler om udvandrerskæbner. I 1922 blev han redaktør af "Danske Tidende" i Chicago, og i den stilling fik han livlig kontakt med sit hjemland og danske i Amerika. I trediverne rejste han meget i Danmark som foredragsholder, og han deltog ofte i Rebild-festlighederne. De sidste mange år boede han på det danske alderdomshjem i Chicago. ''Christian Warthoe'' Billedhuggeren Christian Warthoe var født i 1891 i Salten ved Silkeborg. Som 19-årig, da hans far gik fallit, tog han til USA, hvor hans kunstneriske evner slog igennem. Han gennemgik et kursus i Minneapolis og senere var han på Kunstakademiet i København. Han deltog både i første og anden verdenskrig, og mellem disse underviste han på forskellige kunstskoler. Hans kendteste arbejde er den islandske pige, der er opstillet i USA og på Gottorp skole i Sydslesvig. Christian Warthoe døde i 1970. ''J. Chr. Bay'' Forfatteren til verset på soklen J. Chr. Bay var født 1871 i Rudkøbing. Han udvandrede i 1892 til Amerika, hvor han blev assistent ved en botanisk have. Senere gik han ind i biblioteksvæsenet og endte som overbibliotekar. Desuden havde han en omfattende litterær virksomhed, og han har ydet vægtige bidrag til de nordamerikanske veststaters historie i pionertiden. ''Syv skulpturer opstilles'' Byjubilæets Skulpturer Billedhuggerne Markan Christensen og Josef Salamon foreslog i 1990 Aalborg Portland at være med i et skulptur-projekt i Aalborg med cement som materiale. Virksomheden lod brevet gå videre til kommunen, som var interesseret, fordi der i 1992 skulle være to gange 650 års byjubilæum. Efter mange møder mellem de implicerede parter og en række sponsorer var der enighed om, at der skulle opstilles syv skulpturer mod oprindeligt tænkt 10, fem danske og fem fra Aalborgs venskabsbyer. Tanken om, at kunstnerne skulle udføre deres værker samtidig og på stedet, blev opgivet, men der var tilslutning til, at de alle skulle stå i Skovbakken/Frederiks-minde, den lille lund syd for Ansgars kirke. ''Aalborg Portland bidrog'' Aalborg Portlands bidrag var cement og betonteknisk assistance, mens 27 virksomheder og institutioner i tæt samarbejde med Park- og kirkegårdsforvaltningen og Aalborg Kommunes Kunstfond gav støtte. Kunstnerne blev udvalgt efter de skitser, de havde indsendt, og de fik hver 40.000 kr. samt rejse og ophold betalt. Ved den officielle jubilæumsreception den 16. juni 1992 fik borgmester Kaj Kjær overdraget kunstværkerne i form af et gavebrev, men selve afsløringen fandt sted den 25. september 1992. Åbningen af skulpturparken, der skete ved Sigrid Lütkens "2 aks", blev foretaget af borgmester Kaj Kjær og den administrerende direktør for Aalborg Portland, O. Stevens Larsen, der fremhævede det gode samarbejde mellem kunstnere og både den private og den offentlige sektor. Til de besøgendes orientering er der ved de to indgange til lunden opsat en granitsokkel med en messingplade, hvorpå sponsorernes navne står. Skulpturerne var ikke de eneste, der kom til at præge det dobbelte byjubilæum, 650 år siden Valdemar Atterdag underskrev det første købstadsprivilegium og yderligere 650 år tidligere - sådan cirka - da de første vikinger bosatte sig i Aalborg. De øvrige kunstværker, der kom til byen, var Erland Knudssøn Madsens "For vandets visdom gav Odin sit andet øje", placeret ved det nye museum på Lindholm Høje, Øivind Nygårds "Observatorium" på Mølleplads, Tove Anderbergs "Favntag" i Rendsburggade, Hanne Varmings "Vingeætlinge" i Bredegade, Anita Jørgensens vandkunst mellem Aalborghallen og Europahallen og Jørn Særker Sørensens vandkunst "Springtudser" i krydset Bispensgade - Gravensgade.