Buskehøj


Gravhøjen Buskhøj


Buskehøj – en af Danmarks største gravhøje – set fra sydøst.


Buskehøj – en af Danmarks største gravhøje – set fra Lusehøj.

Intro

Buskehøj er muligvis Danmarks største gravhøj med en diameter på over 60 m og en højde på 8 m.

Der har aldrig været foretaget udgravninger i den enorme Buskehøj, så dens datering kendes ikke. Eftersom højen indgår i en nøje udlagt række af høje med gravfund fra midten af yngre bronzealder er det imidlertid meget sandsynligt, at den er opført samtidig med dem – dvs. i midten af yngre bronzealder (ca. 800 f. Kr.). Ved en boreundersøgelse i højen er det konstateret, at den er opført over en kerne af sten – en såkaldt røse. Det stemmer godt overens med en datering til yngre bronzealder. Et sagn fortæller, at en guldhest skulle være begravet i højen ''Læs mere'' Thrane, H. 2012: Højens guldhest. Skalk 2012 nr. 3, s. 18-23.