Busholm


Busholm ved Bedsted. Foto: Henrik J. Møller

Intro

Gården Busholm ligger ved landevejen mellem Øster Højst og Bedsted.

Busholm nævnes første gang i 1279, da gården blev skænket til Løgum Kloster. Gården var en
overgang atter i privateje, men blev i 1517 igen overtaget af klostret.

Efter klostrets nedlæggelse i 1548 kom gården igen i privateje. Gården blev delt i gårdene Nørre Busholm og Sønder Busholm o.1700.

Mellem 1788 og 1859 tilhørte Sønder Busholm familien Wolff og mellem 1859 og 1919 familien Heinsohn. I 1908 var der 123 ha jord til gården. I 1923 blev der opført nye bygninger efter en brand. I 1952 blev Lille Busholm udstykket fra gården Nørre Busholm. I 1966 var der 56 ha jord til gården.