Busenestenen på Østmøn


Busenestenen før dokumentation. Foto: Prøhl/Milstreu


Busenestenen, detalje før dokumentation. Foto: Prøhl/Milstreu.


Busenestenen dokumenteret - 162 'markeringer'. Foto: Prøhl/Milstreu.


Busenestenen, dokumentation detalje. Foto: Prøhl/Milstreu.


Busenestenen, dokumentation detalje. Foto: Prøhl/Milstreu.


Busenestenen, dokumentation detalje. Foto: Prøhl/Milstreu.

Intro

Busenestenen blev fundet i 1996 ved gravning af et afløb. På stenen er der over hundrede skåltegn fra broncealderen. SB 050507-312

Busenestenen blev fundet i 1996 af Tage Jensen på hans gård i Busene på østMøn under udgravning af et afløb. Stenen har været flyttet rundt forskellige steder, sidst gemt i et overvokset hjørne på Skov- og Naturstyrelsens grund i Busene.
Stenen er nu blevet flyttet til et blivende sted i Busene indenfor den røde låge i den østlige ende af Statens arealer, og stenen er blevet dokumenteret 22.04.2008 som led i projektet "Giv din fortid en fremtid":
Vi registrerede og dokumenterede:
152 regulære skåltegn - heraf 4 forbundet 2 og 2 - 8 lange 'streger' - 2 lange krumme 'streger'.
I alt 162 'markeringer'
Nederst på stenen er der økse-slibe-spor.


SB 050507-312
Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)
1996 Grøft ved byggeri/anlæg
Museerne.dk
Ved gravning af afløb fandtes en sten med ca. 60 skåltegn. Stenen lå ca. 40 cm nede og blev senere flyttet til et hjørne af husgrunden.