Busene Have


Vikingesmykket Thors hammer fra Mandemarkeskatten (fundet 1874).


Høj i Busene Have.


Skansen i Busene Have.


Skansen i Busene Have.


Stensætning i Busene Have.

Intro

Busene Have er en lille løvskov på det sydøstlige Møn. Haven ligger helt ud til kysten og er blandt andet kendt for sine mange gravhøje.

Skoven rummer i alt 10 gravhøje fra bronzealderen (cirka 1700 f. kr. – 500 f. kr.), hvoraf de fleste ligger i den østlige del af skoven. Der er også bautasten fra vikingetiden (cirka 800-1050), og en langdysse fra cirka 3500 f. kr..

I den vestlige del af Busene Have ligger skansen, som er et menneskeskabt plateau, som kendes tilbage fra cirka 1658, men som formentlig er endnu ældre.


I middelalderen lå ladepladsen Brøndehøje (Bryndhøe) ved kysten ud for Busene have. Det var handelsfolk fra Lübeck, der havde anlagt pladsen, sandsynligvis på grund af sildefiskeri.

Brøndhøje kendes tilbage fra 1200-årene. Under en stormflod i 1625 forsvandt Brøndehøje, og den blev ikke genopbygget. I nyere tid er der fundet træpæle i vandet ud for Busene Have, som sandsynligvis stammer derfra.


I 1874 blev der gjort et fund af guld og sølv fra Vikingetiden (cirka 800-1050) lige nord for haven. Fundet, der er døbt Mandemarkeskatten, indeholdt næsten et kilo smykker.

Nord for Mandemarkeskatten er der fundet to bopladser fra Bondestenalderen (3900 f. kr. - 1700 f. kr.).


Knap 500 meter nord for Busene Have er der fundet en gammel offerbrønd, som kaldes Busenebrønden.

Den er lavet af udhulet elletræ og er fra yngre bronzealder cirka 800 f. kr. I brønden fandt man smykker og knogler fra husdyr.