Bursø kirke


Bursø kirke


Bursø kirke, kapellet i baggrunden


Kirken set fra sydvest


Bursø kirke med klokke af støbejerne fra 1877, støbt i Bochum


Bursø kirke indgang


Gamle gravstene fra nedlagte grave

Intro

Kirken består af romansk kor og skib med senromansk vestforlængelse, alt bygget af munkesten fra et ældre våbenhus. Kirken er bekræftet 1555. 1689 hørte den under Henning Ulrich von Lützow til Søholt, indtil den overgik til selveje 1. januar 1915.

Den romanske kirke er bygget af en mærkrød, velbrændt, 9 cm tyk sten. Koret er opført først, med fortandinger på en halv til trekvart sten stående ud i skibets østgavl. På loftet ses korets vestgavl at være stærkt forvitret i forhold til skibets gavlmur. Det indre. Korets østvindue står som blænding. Ved kalkmaleriundersøgelsen i året 1900 viste det sig, at stikkets underside er pudset indtil 8 cm fra kanten, og at murværket iøvrigt stod smukt fuget. Korbuen er rund med stærkt overpudsede kragbånd. Inden kirken fik sin nuværende glatte vægpuds, har alle gamle pudsflader i skibet været hugget ned.

''Sendt til publicering'' Hej Anna-Elisabeth, så prøver jeg igen igen.. håber det lykkes denne gang :-) mvh Sanne Nakskov lokalhistoriske Arkiv

''Publiceret''

Gravminderne i denne database er udpeget af Museum Lolland-Falster i samarbejde med kirkens menighedsråd. Efterfølgende er de godkendt af områdets provst på et ekstraordinært provstesyn. Gravminderegistreringen er foretaget på baggrund af: ”Lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde” af 22. maj 1986. [http://www.gravminderegistrering.dk/minder_oversigt.asp?ID=Burs%F8%20(759) Registrerede gravminder på Bursø kirkegård]