Bunker på TroldbjergIntro

De fleste bunkeres hovedformål var forsvar og beskyttelse. De var bygget som et slags typehusbyggeri efter standardtegninger.

I slutningen af krigen anlagde tyskerne to bunkere på Troldbjerg. Den ene var en observations bunker, og den anden var en mandskabs bunker. Observations bunkeren skulle fungere som en tysk observations stilling ved et allieret invasions forsøg ved havnen i Hvide Sande, eller på Holmsland klit, og også for det kanonbatteri, der lå i Stauning øst for Ringkøbing Fjord. Mandskabs bunkeren har 1,5 meter tykke jern armerede betonvægge. Dørene er af panser-stål. Den var opholds rum for 6 mand.