Bundsbæk Mølle
Intro

Den gamle vandmølle Bundsbæk Mølle, der blev opført omkring 1640 af herremanden Henrik Lange fra Dejbjerglund, er en af Vestjyllands få bevarede og stadigt fungerende vandmøller. I 1842 brændte hele møllen ned, men blev genopbygget allerede året efter. Den nuværende hovedbygning er således fra 1843.

Vandmøllen, der er bygget sammen med den vestlige ende af hovedbygningen, rummer et stadig fuldt funktionsdygtigt mølleværk, med hjul og kværne. Her kan man se, hvorledes vandmøllen fungerer - præcis som den gjorde allerede i 1700-tallet, hvor den blev søgt af mange møllegæster fra de omliggende sogne. Under statsbankerotten i 1813 ved man, at mølleren på Bundsbæk skulle male mel til de fattige i Hanning og Dejbjerg sogne, og at mølleren selv stod for uddelingen af melet til de fattige. Godt hundrede år senere, i 1915 blev Bundsbæk Mølle ramt af en "vandflod", der bortskyllede en stor del af dæmningen omkring mølledammen. Møllen tabte herved de fleste af sine kunder. Mølleren fik dog dæmningen repareret og samtidig blev et benknuseri fra den nærliggende Kongsholm Mølle installeret. Det skete for at rette op på økonomien, idet benmel kunne afsættes til egnens landmænd, som erstatning for kunstgødning. Benene blev opkøbt fra slagterier over hele Jylland og kørt til Skjern station, hvorfra de blev transporteret ud til Bundsbæk Mølle i hestevogn, hvorefter de blev knust i benmøllen. Efter 1.verdenskrig udkonkurrerede kunstgødning benmelet, og møllen fik nu installeret en dynamo. I årene 1920 - 1948 producerede møllen elektricitet til nabogårdene, idet en jævnstrømsgenerator var koblet direkte til møllehjulet. På denne måde kunne møllen forsyne egnen med elektricitet. '' '' ''Området omkring Bundsbæk Mølle'' Bag møllen ligger en sluse, der regulerer det overskydende vand i dammen. Her er der, foruden fisketrapper, også installeret en turbine, der producerer el til museet. Øst for møllen ligger den gamle stenkiste (bro), oprindeligt bygget over møllebækken i 1804, men flyttet til dens nuværende placering i 1869, så præstevejen mellem Dejbjerg og Hanning kom til at passere gennem Bundsbæk Mølle. I perioden 1948-75 blev møllen ombygget flere gange og gik mere og mere i forfald, indtil den i 1975 blev købt af Skjern-Egvad Museum, som i 1978 genopførte de gamle avlsbygninger. Et entréhus og en museumssmedje er siden opført lidt vest for møllen, ligesom museet i 1991 købte naboejendommen Bundsbæk Møllegård, der i dag rummer museets administration, naturskole, smedje og andre værksteder. I tilknytning til Bundsbæk Mølle oprettede Skjern-Egvad Museum i 1995 en ny museumsafdeling, Dejbjerg Jernalder, der dels består af en udstillingsbygning med biograf, dels en rekonstruktion af en jernalderlandsby med tilhørende marker og offerlund. Dejbjerg Jernaldermuseum bygger på de rige arkæologiske fund fra lokalområdet og - ikke mindst - fundet af Dejbjergvognene i slutningen af 1800-tallet. Author name, year: Harriet Ludvigsen 2006

Die Geschichte der Mühle kann bis ins 16. Jahrhundert, als die Wasserkraft große Bedeutung hatte, zurückverfolgt werden.Heute ist Bundsbæk Mølle eine der wenigen erhaltenen Wassermühlen. Hier wurde Korn gemahlen und Anfang 1900 außerdem auch Knochenmehl hergestellt und Elektrizität erzeugt. Die Mühle gehört zum Skjern-Egvad Museum.

The history of the mill dates back to the 1600s, when water power was very important.Today, Bundsbæk Mill is one of the few preserved watermills in West Jutland. In addition to functioning as a grain mill, it was used to produce bonemeal and electricity around the start of the 1900s. Bundsbæk Mill is part of the Skjern-Egvad Museum.

''Publiceret''