Bullerup VandmølleIntro

Bullerup Vandmølle.

Bullerup vandmølle fik sit vand fra Vejrup Å. Møllen er første gang omtalt midt i 1400-tallet. Den fungerede til omkring 1970. Efter branden blev møllen og stuehuset bygget op igen. Møllegården blev flyttet et stykke bort fra Møllen. Den er i dag ”Bullerup Møllekro” I Møllen og i mølledammen er der bygget andelsboliger. Møllens adresse er Ved Møllen 2.

Sommeren 1924 En lun sommeraften den 16. juni 1924, da høres i den lyse nat kirkeklokkens gennemtrængende ringen. Det brænder. ”Den røde hane” hjemsøger endnu en gang den lille by. Fra Åsum iler kunstmaler Herman Madsen for at tegne og skrive om branden: ”I den lyse sommernat ser man skæret af de flammende bygninger, og mens landsbyens sprøjte hastigt køres frem, raser Falcks røde brandbil tudende ud mod den mægtige brungule røgsøjle, der skruer sig til vejrs mod nattehimlens dunkelhed, og hvor foden funkler i knitrende klare flammer. Til trods for det uhyggelige, alligevel et imponerende mægtigt syn. Elementets forfærdelige magtudfoldelse i den blide danske sommer. På tilskuere mangler der ingenlunde, fra alle biveje kommer cyklisterne med krumme rygge og voldsomme tråd i pedalerne, Ford-biler i mængdevis, fodgængere i hundredvis iler mod branden. En hel folkevandring mod den gamle idylliske vandmølle i Bullerup. Vandmøllen, som tilhører møller N. Andersen, og nabogården tilhørende Chr. Nielsen var i et øjeblik omspændt af luerne, som i de gamle bygninger tog fat med en overordentlig kraft. Beboerne vågnede først da forbipasserende alarmerede dem. Man formåede ikke at redde møllerens køer og grise, der indebrændte, hvorimod det meste af indboet blev reddet, da ilden opstod i Nielsens gård, hvor alt brændte, men hvor besætningen heldigvis var i marken. Den gamle mølle var en meget smuk gammel bygning i kønne og idylliske omgivelser. Kendt af alle, der har cyklet ad vejen fra Odense til Kerteminde. En af de maleriske rester af god og værdifuld gammel bygningskultur. Men selv i undergangen var den en mærkelig skønhed, et flammende bål, der gav genskin i åen og mølledammen, mens luerne steg vilde og grådige til vejrs, lysende vidt over markerne og de store enge omkring Odense Fjord. For de mindre sprøjter var der intet at gøre, hvorimod redningskorpsets motorsprøjte ved et udmærket arbejde forhindrede ilden i at brede sig til A.C. Poulsens gård, hvor der flere gange var ret kritiske situationer i det vældige båls nærhed. ( Den omtalte gård er Bullerup Skovgård. Da møllen havde en bygning på nordsiden af åen, lå bygningerne tæt på denne ). Man kan vist roligt kalde Herman Madsens stil for medlevende og malerisk.

Aldrig opklaret Brandårsagen blev aldrig opklaret. Møllen og Møllegården blev genopbygget, Møllegården blev rykket bort fra Møllen. I dag Møllekroen. Den 5. juli skriver Niels Hansen, V. Kærby, som var repræsentant i Den fynske Bondestands Brandforsikring. For særdeles betydningsfuld indsats i redningsarbejdet ved møllebranden i Bullerup roses især: 1. Husbestyrerinde Marie Nielsen. 2. Spejderen Bille Guldbrandsen. 3. Snedkersvend Jens Andersen. 4. Fodermesteren på ”Ejershåb” i Dræby. Politiet fængslede en chauffør, der indviklede sig i nogle modsigelser, men han blev løsladt fri for tiltale efter et par dage. Ingen er dømt for brandstiftelse i denne sag.