Bullerup


Parcelhuse i Bullerup

Intro

Bullerup er nævnt første gang 1383 i formen Boldorp. Forleddet er mandsnavnet Bolli. Efterleddet er ’-torp’, der betyder udflytterbebyggelse.