Bulhus


Resterne af et bulhus undersøgt af Odense Bys Museer i 1982.


Udgravningsplan af bulhus udgravet af Odense Bys Museer i 1982.

Intro

I 1982 undersøgte Odense Bys Museer et område syd for Albani Kirke. Her fremkom resterne af et bulhus dateret til omkring 1292. Dette hus erstattes af et lerklinet hus i 1300-tallet.

Af huset var bevaret øst-, vest- og nordvæg med 6 bevarede meget formuldede stolper og den nederste række bulplanker. Huset var senere blevet udvidet med et ekstra rum mod vest. I husets østligste rum var bygget en oval lerklinet ovn. Nord for lå en gårdsplads brolagt med genanvendte munkesten, marksten og enkelte frådsten. Tre af stolperne fra huset er dateret dendrokronologisk til o.1292. På dette tidspunkt har byggeriet af vestende af den nuværende Skt. Knuds kirke og nedbrydningen af den ældre frådstenskirke været i fuld gang, og frådstenen i brolægningen på gårdspladsen stammer sikkert fra den ældre kirke. Bulhuset er på et ukendt tidspunkt, formentligt i 1300-årene revet ned og grunden er blevet planeret med byggeaffald.