Bryggeriet i Vejlegade


Vejlegade Bryggeri i H.P.Hansens tid i 1890'erne


Bryghus fra 1856 og bryggerbolig fra 1858

Intro

I 1856 nævntes 4 bryggerier. Et af dem var Bryggeriet i Vejlegade ved Vejlegade Bro.

Bryggeriet i Vejlegade blev anlagt på den såkaldte ølkarsbastion, nuværende Vejlegade 41.
I 1855 opførte Chr. Sidenius et brændevinsbrænderi. Samme år erhvervede han borgerskab
som ølbrygger i byen. I 1859 køber proprietær Johs. Wilcken bryggeriet. I 1865 går han konkurs.

Otto Grundtvig overtog nu bryggeriet., solgte det videre til H.M.Clausen, som forpagtede til Peder
Hansen, en tidl. bryggerkarl på bryggeriet "Nakskov". Virksomheden blomstrede og han købte den
i 1882. Peder Hansen selv solgte bryggeriet i 1902.

Den nye ejer var Søren Wilkens fra København og fik navn efter ham: "Wilkens Bryggeri". Imidlertid
købte Løve et apotek i Fr.havn. og solgte bryggeriet til Chr. Heiberg fra København.

Bryggeriet gik ikke så godt, Heiberg havde økonomiske og ægteskabelige problemer, så han lod
virksomheden gå konkurs. Om Heibergs videre skæbne ved man, at han døde på Java i 1925!

Carl C. Severin overtog bryggeriet. I hans periode gik bryggeriet under navnet "Bryggeriet i
Vejlegade", og man bryggede hvidtøl her til omkr. 1925-30, herefter virkede det som depot for
bryggeriet "Thor" i Maribo til ca. 1937. Fra ca. 1937-1962 virkede det som depot for "Faxe Bryggeri".