Bryggeriet "Nakskov"


Bryggeriet "Nakskov": 2. fra v. (Bristol) ca.1900


Annonce fra 1887


Regning fra Bryggeriet "Nakskov" 1889

Intro

I 1856 nævntes 4 ølbryggerier i Nakskov. Tilsammen beskæftigede de 12 mand. Et af de ældste var fra 1836. Bryggeriet "Nakskov" i Vejlegade 1 ved Axeltorvet.

I 1821 overtog H. E. Holm matriklen. I 1836 fik han borgerskab som ølbrygger. Han solgte bl.a.
"Kjøbenhavns øl fra Kongens Bryggerhus" for 8 skilling flasken og bayersk øl til 12 sk. Holm
døde i 1866 og brygger Ib Frederiksen overtog bryggeriet. I 1884 producerede han for 1600 kr.
hvidtøl, den årlige udgift til arbejdsløn var 400 kr. Han havde 2 ansatte. Frederiksen døde i 1884.

Enken forpagtede herefter bryggeriet. Senere overtoges det af propitær C.A.Thomsen. Han for-
pagtede det til en ung 22-årig mand Hans Jørgen Nielsen, som åbenbart ikke kunne klare det
økonomiske. I 1891 gik han konkurs og bryggeriet blev nedlagt for stedse.

I 1896 solgte C.A.Thomsen ejendommen til gæstgiver Chr. Jørgensen. Bryggeriet kom ikke mere
i drift. Nogle år senere åbnedes en restaurant ved navn "Bristol". Vejlegade 1.