Bryggeriet Vendia


Bryggeriet Vendia kort efter opførelsen i 1883(foto vhm)

Intro

Hjørring havde i 1800-tallet flere brænderier, men i 1883 blev bryggeriet Vendia oprettet af brænderiejer Thomas P. Olesen

Bryggeriet Vendias stifter og formand gennem 36 år var brænderiejer Thomas Peter Olesen, der havde et brænderi i Nørregade 12 (i dag Nørregade 30). Beslutningen om at oprette bryggeriet blev truffet på et møde i Hjørring Bank den 22. april 1883, og aktiekapitalen på 140.000 kr. blev hurtigt tegnet, hvorefter man kunne afholde den stiftende generalforsamling på rådhuset i Hjørring. På generalforsamlingen valgte man bryggeriets første bestyrelse, som kom til at bestå af brænderiejer Ths. P. Olesen, konsul og købmand Jørgen H. Nielsen og købmand Wilhelm Høgsted. Initiativgruppen fandt også en velegnet grund, beliggende øst for Hjørring (i dag Vendiavej nr. 9-21) , som man købte af Hjørring byråd. Rygterne om et kommende bryggeri havde allerede flere måneder tidligere været omtalt i avisen. Den 15. november1882 kunne man således læse følgende i Vendsyssel Tidende: ”Nyt bryggeri. Efter forlydende agtes der anlagt et større bryggeri her i byen. Forholdene synes særligt at måtte egne sig for et sådant anlæg. Forbruget af øl er nemlig i stærk stigning, og størstedelen navnlig af det bajerske øl, der hidtil er forbrugt her i byen og omegnen, har måttet tilsendes fra andre byer”.

Kilde/Litteratur
Hjørringhistorier nr. 35, Historisk Arkiv Hjørring


De første hvidtøl fra Vendia kom i handelen den 2. marts 1884. De blev solgt i tre kvaliteter til en pris af hhv. 6, 8 og 12 kroner pr. tønde og den 2. juli 1884 fulgte bajersk øl. Bryggeriet havde kapacitet til at fremstille 3000 tønder bajersk øl og 2000 tønder hvidtøl. I 1903 påbegyndtes endvidere produktion af mineralvand. I 1953 fremstillede Vendia syv forskellige øl, Vendia Special Beer (Færdselsøl), Vendia Lagerøl, Jubilæumspilsneren, Let Pilsner, Maltøl, Frokostøl og Taffeløl. Dertil kom syv forskellige slags mineralvand: Valencia, Citronsquash, Pompus, Citronvand, Svensk Vand, Sportsvand og Apollinaris. I 1964 indledte Vendias direktør A.P. Rohde forhandlinger med bryggeriet Ceres i Århus om et nærmere samarbejde for at sikre bryggeriet i fremtiden, og det endte med, at Ceres overtog aktiemajoriteten i Vendia den 1. oktober 1964. Året efter gik Rohde på pension, og cand.pharm. Erik Lintner blev ansat som ny direktør. Bryggeriet blev under hans ledelse kraftigt moderniseret. Der blev blandt andet bygget nye lagerhaller, lagertanke, køleanlæg, kedelanlæg og samtlige maskiner i tapperiet blev udskiftet.

Kilder/Litteratur
Hjørringhistorier nr. 35, Historisk Arkiv Hjørring


Bryggeriet blev moderniseret så sent som i 1980, men Ceres lukkede det i 1989 for at koncentrere driften på færre bryggerier. Bygningerne blev efterfølgende renoveret og omdannet til boliger. I 2007 fik Hjørring igen et bryghus med navnet Vendia. Det er et microbryggeri, der ved brygningen anvender håndværksmæssige traditioner, der er baseret på den klassiske bryggeritradition.

Kilder/Litteratur
Hjørringhistorier nr. 35, Historisk Arkiv Hjørring