Bryggeriet Vejle


Vejle bayersk- & Hvidtøl bryggeri, ca. 1885


Bryggeriet Vejles vognpark parkeret på Skyttehusvejen ca. 1930. Fotograf: Hans Albjerg


Ceres Bryggeriet ved Skyttehusvejen ved 100 års jubilæet i juli 1958


Bryggeriet "Vejle" ca. 1930. Salgsbilerne på Skyttehusvejen har reklame for Vejle Øl på bagsmækken.


Ceres Bryggeriet ved 100 års jubilæet 1958. Navnet skiftede i jubælumsåret fra Bryggeriet Vejle.


En gruppe arbejdere ved bryggeriet "Vejle"' fotograferet i bryggeriets gård 1909. I bageste række yderst til højre står Theodor Hansen, der arbejdede på bryggeriet fra 1887 til 1916. Fotograf: Jess Hansen.


To kvindelige medarbejdere i bryggeriet "Vejle"s skylleri o. 1950. De tomme flasker blev taget fra kasserne og sat på et rullebånd til skylning.

Intro

Etableret i 1858 af murermester I. W. Nielsen. Bryggeriet på Skyttehusvejen 20 fik navnet Bryggeriet Vejle i 1898. Det lukkede i 1978

Murermester I. W. Nielsen var en succesrig bygmester, men havde ikke forstand på ølbrygning. Hans bryggeri, etableret 1858 i udkanten af Nørreskoven, gik konkurs i 1870. Bryggeriet hed fra 1874 Vejle Baiersk-Ølbryggeri og efter nogle år med skiftende ejere og usikker økonomi, blev det i 1881 overtaget af Fæstningsbryggeriet i Fredericia. Under brygmester P. Dahl begyndte i 1885 aftapning af eget øl. Bryggeriet hed nu Vejle Bayersk- & Hvidtøl Bryggeri.

I 1898 blev bryggeriet overtaget af Østjyske Bryggerier A/S, der var en sammenslutning af Ceresbryggeriet i Århus og Horsens Baiersk- og Hvidtølsbryggeri A/S og fik navnet Bryggeriet Vejle. Efter en fuldstændig modernisering fulgte en stabil periode og medarbejderstaben var i begyndelsen af 1930’erne o. 40.

Fra 1955 var Ceresnavnet fælles for de tre bryggerier i Århus, Horsens og Vejle, men efterhånden blev konkurrencen fra de store bryggerier skærpet og bryggeriet i Nørreskoven begyndte at give underskud. Ved 100 års jubilæet i 1958 ændrede bryggeriet navn til Ceres Bryggerierne. Ølbrygningen ophørte i 1971, mineralvandsproduktionen i 1973 og som det sidste blev salgsafdelingen nedlagt i 1978.

Læs mere om Bryggeriet i Vejle på VejleWiki Bryggeriet