Bryggeriet "Trianglen"


Bryggeriet "Trianglen" ca. 1920


Annonce fra 1903


"Trianglen" under nedrivning i slutningen af 1950'erne

Intro

I 1856 nævntes fire bryggerier i Nakskov. Et af dem er bryggeriet "Trianglen" fra 1876 med tre ansatte. Det lå på den såkaldte Triangelgrund, Vejlegadebro 5. Fremstillingen ophørte 1922.

I 1861 overgik arvefæstegården på den såkaldte Trianglen, til bryggeriforpagter Jens Corneliussen. Fra 1859 havde han lejet Sidenius' bryggeri i Vejlegade. Efter overtagelsen slog han sig ned som landmand og ernærede sig af dette til 1875 og da han ikke kunne få fornyet jordene fik han den tanke, at han på
sin ejendom kunne anlægge et bryggeri. I 1876 fik han borgerskab som ølbrygger. Ejendommen lå for-
trinligt nær byens største vandbeholder, "Lovgraven".

Pga. dårlige økonomiske disponeringer måtte Corneliussen gå konkurs i 1878. Bryggeriet havde flere ejere gennem 1880'erne, og i 1890 kunne en vis Mathiassen overtage bryggeriet. I 1901 var der
beskæftiget fire bryggeriarbejdere. Alt i alt boede der 25 personer på matriklen. I dette år blev der til-virket 4.681 tønder øl. I begyndelsen af århundredet kom bryggeriet ind i en rivende udvikling. Men
Mathiassen kunne ikke tåle duften af malt. Han led af bronchitis og og solgte foretagenet i 1904.

Den nye ejer Peter Christensen var af bryggerslægt. I 1916 blev bryggeriet solgt til mineralvandsfabrikant Thorvald Olsen Mikkelsen. Dec. 1916 udbrød der brand i tagetagen på bryggeriet. Branden fik dog ikke nogen større omfang.

Det er lidt uvist, hvornår bryggeriet indstillede produktionen af hvidtøl, men fremstillingen af sodavand
indstilledes i 1922 og ejendommen blev solgt til "Nakskov Røgeri, Fiskeeksport & Konservesfabrik".